A. J. Ayer Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

A. J. Ayer Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Sir A(lfred) J(ules) Ayer (d. -29 Ekim 1910.- ö. 27 Haziran 1989, Londra,İngiltere), İngiliz eğitimci ve felsefeci. Mantıksal olguculuk akımının temsilcilerindendir. Language, Truth and Logic (1936, yb 1946; Dil, Doğruluk ve Mantık, 1984) adlı yapıtı yaygın ilgi görmüş ve yoğun tartışma konusu olmuştur.
A. J. Ayer
Eton College’da öğrenim gören Ayer 1932’de Oxford’daki Christ Church College’ dan mezun oldu; aynı okuldaki lisansüstü çalışmasını 1936’da tamamladı. 1932’de Viyana’da kaldığı sırada mantıksal olguculuktan etkilenen Ayer aynı yıl Christ Church’te felsefe dersleri vermeye başladı. II. Dünya Savaşı sırasında askeri istihbaratta görev aldı.

1944’te Oxford’daki Wadham College’da öğretim üyesi olan Ayer ertesi yıl okulun dekanlığına getirildi. 1946’da Londra’daki University College’a bağlı Beşeri Bilimler Fakültesi’nin dekanlığını ve aynı okulun Grote Kürsüsü felsefe profesörlüğünü üstlendi. 1959’da Oxford’a dönerek 1978’e değin New College’da öğretim üyesi ve Wykaham Kürsüsü mantık profesörü olarak çalıştı. 1978-83 arasında Wolfson College’da öğretim üyesi olarak bulundu.

Ayer uluslararası alanda adını 1936’da ilk kitabı olan Dil, Doğruluk ve Mantık’la duyurdu. Yaklaşımını Viyana Çevresi’ nin(*) geliştirdiği görüşlerle David Hume, John Ştuart Mili ve G. E. Moore’un temsil ettiği İngiliz deneyci geleneğine dayandırdı. Ona göre, deneyimle doğrulanamayan önermeler “anlamsız” ve felsefi bakımdan önemsizdi. Ayer deneysel doğruluğu aydınlatma yöntemi olarak da bilimsel çözümlemeyi öneriyordu. Öteki yapıtları arasında The Foundations of Empirical Knowledge (1940; Deneysel Bilginin Temelleri), The Problem of Knowledge (1956; Bilgi Sorunu), The Origins of Pragmatism (1968; Pragmatizmin Kökenleri), Russell and Moo-re: The Analytical Heritage (1971; Russell ve Moore: Analitik Düşünce Mirası), The Central Questions of Philosophy (1973; Felsefenin Ana Sorunları) ve Wittgenstein (1985) sayılabilir. Otobiyografisi Part of My Life (1977; Yaşamımdan Bir Bölüm) ve More of My Life (1984; Yaşamımdan Birkaç Bölüm Daha) adlarıyla iki cilt olarak yayımlanmıştır. 1952’de İngiliz Akademisi üyeliğine seçilen Ayer’e 1970’te “sir” unvanı verildi,

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir