Abdurrahman III. bin Muaviye Kimdir

Abdurrahman III. bin Muaviye Kimdir

Endülüs Emevi hükümdarlarından Abdurrahman III. bin Muaviye hayatı hakkında kısa bilgi.

Üçüncü Abdurrahman'ın Medinetü'z-Zehra Sarayında resmedilmesi - Dionisio Baixeras Verdaguer

Üçüncü Abdurrahman’ın Medinetü’z-Zehra Sarayında resmedilmesi – Dionisio Baixeras Verdaguer

ABDURRAHMAN III. bin Muhammed (890 – 961)

Endülüs Emevi hükümdarlarının 8.si ve en büyüğüdür. Abbasi Halifesi Muktedir’in beceriksizliğini kabiliyetsizliğini görerek, halifeliğin Emeviler’in hakkı olduğunu ileri sürdü, kendini halife ilan ederek “Nasır li dinillah” ünvanını aldı. Endülüs’teki İspanyollar, Araplar ve Berberiler arasındaki sürekli didişmelere son vermiş, dış hücumlara karşı sınırlarını emniyet altına almıştı. Kurduğu büyük donanma ile Akdeniz’de hakimiyet tesis etmiş, böylece Afrika üzerinde de geniş bir nüfuz sağlamıştı. 912 den 961’e kadar kırk dokuz yıl süren hükümdarlığı sırasında Orta Çağ’ın en iyi ve en medeni sayılabilecek idaresini kurmuştur.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir