Ahi Evran Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Ahi Evran Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Ahi Evran

Ahi Evran’ın doğum ve ölüm tarihleri hakkında kesin bilgiye ulaşılmamış ise de, Anadolu Selçukluları Devleti döneminde 13.yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. İslam ahlâk anlayışını; meslekî, ticarî ve sosyal hayata yönelik öğütler vererek, güncel ilkeleri ortaya koymuştur.

Böylece Anadolu’da özellikle Kırşehir, Kayseri, Konya, Denizli ve bu illerin civarındaki merkezî yerlerinde uygulanışına önderlik etmiştir.

O dönemde Ahilik teşkilâtı, hemen her bölgede şubeleri oluşturulmuş, Türk toplumunun işve meslek ahlakına, cihat ruhuna canlılık kazandırmıştır..

Ahilik kurumunun ilk Piri’dir. Şeyh Nâsirüd’-Dîn Muhammed Ahi Evran olarak bilinmektedir.

Mevlâna ve Hoca Sadeddin Konevî ile zaman zaman mektuplaştıkları bildirilmiştir. Yunus Emre ile de çağdaşı olan Ahi Evran, aynı zamanda hadis ve tasavvuf alanında çok iyi yetişmiş olup, dericilik sanatında Pîr olduğu rivâyet edilmektedir.

Ahi Evran’ın kitaplarından Metâliu’l-İmân, Mür-şîd’ül-Kifâye ve Menâhic-i Seyf en çok bilinenleridir. Ahi Evran hakkında yurt içi ve dışında pek çok araştırmacının çalışmaları bulunmaktadır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir