Alaüddevle Bozkurt Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Alaüddevle Bozkurt Bey Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Alaüddevle Bozkurt Bey; Dulkadiroğulları beyidir (?-1515).

Süleyman Bey’in oğludur. Süleyman Bey’in öteki oğlu Şehsuvar Bey, Memlûklularca tutsak edilip öldürülünce (1472), yerine Süleyman Bey’in bir başka oğlu olan Şah Budak, ikinci kez Dulkadiroğulları beyi oldu. Buna karşı Osmanlıların desteğini alan Alâüddevle Bozkurt Bey, kardeşini beylikten uzaklaştırarak Dulkadiroğulları Beyliği’nin başına geçti (1479). Fatih Sultan Mehmet’in kaynı olan Alâüddevle Bozkurt Bey, kızı Ayşe Hatun’u II. Bayezit’e vererek Osmanlılarla olan akrabalığını ve dostluğunu daha da güçlendirdi. Bu yüzden Diyarbakır’ı ele geçiren Alâüddevle ile kızını vermediği Şah İsmail’in arası açıldı ve Şah İsmail, Alâüddevle’yi büyük bir yenilgiye uğrattı (1507). Bu savaşta Diyarbakır ve Harput’u yitiren Alâüddevle, bir oğlu ve iki torununun İranlıların eline geçmesine ve öldürülmesine de engel olamadı. II. Bayezit döneminde Çukurova’da Memlûklarla yapılan egemenlik çekişmelerinde (1485-1490), Osmanlı güçlerinin Memlûklarla yaptığı savaşlardaki başarısızlığından cesaretlenerek Osmanlılara karşı cephe alan Alâüddevle, bunun üzerine Çaldıran Savaşı’ndan sonra Sadrazam Hadım Sinan Paşa komutasında gönderilen Osmanlı Ordusu’na Turma Savaşı’nda yenildi ve dört oğluyla birlikte 90 yaşlarındayken öldürüldü. Toprakları yine Dulkadiroğullarından olan Şehsuvaroğlu Ali Bey’e verildi.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir