Albert Einstein Hayatı Kısaca

Albert Einstein Hayatı Kısaca

albert einstein

Albert Einstein (1879-1955). Çağımızın en ünlü ve en popüler bilim insanlarından biridir. Ünlü «izafiyet teorisi» bilim tarihindeki en önemli buluşlardan biridir. Bu teori atom enerjisinin uygulanmasına bir temel olmuş, kütle, yer çekimi, hareket, zaman gibi konularda yeni görüşlere yol açmıştır. Einstein enerji ile kütle arasında bir eşdeğerliliğîn bulunduğunu açıklamış, «her hangi bir enerji kaybı bir kütle kazancına, bir kütle kaybı da bir enerji kazancına yol açar» ilkesini ortaya koymuştur. Atom bombasının esasları bu bağıntıdan çıkarıldığı gibi, güneş ve yıldızlardaki muazzam sıcaklığın sebebini de bu yoldan açıklamak mümkün olmuştur. Einstein teorisini bir denklemle kesinleştirmiştir Bu denkleme göre enerji, kütle ile ışık hızının karesinin çarpımına eşittir.

Einstein Almanya’da Ulm şehrinde doğdu. Çocukluğu Münih’te geçti. On dört yaşındayken geometriyle ilgilenmeye başladı öğrenimini bu yolda geliştirdi, On beş yaşında İsviçre’ye gitti; Zürih Üniversitesine yazıldı. Mezun olduktan sonra İsviçre vatandaşlığına kabul edildi. 1905’te Bern’de bir lâboratuvarda ihtisas yaparken Özel izafiyet teorisini açıkladı. Daha sonraki on yıl aynı teori üzerinde yaptığı sürekli çalışmalar sonucunda bu görüşünü geliştirdi, 1915’te Berlin’de Genel İzafiyet Teorisi ni açıkladı, Yaptığı deneyler, ispatlar sayesinde bütün dünyada tanındı. 1921’de bu başarılarından dolayı Nobel Fizik Ödülünü kazandı.

Einstein 1909’dan 1913’e kadar Zürih Üniversitesinde, 1913 ten 1914’e kadar Berlin’deki Kaiser Wilhelm Enstitüsü’nde, 1914′ te de Berlin Üniversitesinde fizik profesörlüğü yaptı. Bu sırada Alman vatandaşlığına geçmişti. 1933’te konferanslar vermek üzere İngiltere’ye, oradan da Amerika’ya gittiği zaman Naziler onun bütün mallarına el koydu, böylece Einstein işinden olduğu gibi Alman yatandaşlığından da çıkarıldı. Bu durumda kendisine birçok üniversitelerden teklifler yapıldıysa da Einstein yalnız Amerika’daki Princeton Üniversitesinin Matematik Bölümü direktörlüğünü kabul etti. 1940′ da Amerikan vatandaşı oldu.

Einstein bilim dışında çok az şeyden zevk alırdı. Paraya hiç değer vermediğini başından geçen birçok olayla göstermiştir. Nobel ödülünden dolayı kazandığı parayı da bütünü ile hayır kurumlarına vermiştir. Onu, bilim çalışmaları dışında tek dinlendiren şey kemanıydı. 1952’de İsrail başbakanı tarafından İsrail Cumhurbaşkanı olması için yapılan teklifi de kabul etmemiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir