Alessandro Volta ve Basit Pil

Alessandro Volta ve Basit Pil

XVIII. yüzyılın sonunda, pratik bakımdan elektriğe dair hiç bir şey bilinmiyordu. Bununla beraber, sadece 25 yıl sonra Faraday, elektriğin en önemli etkilerinden ikisini, elektromanyetizmayı ve elektrolizi keşfetti. Aradaki zamanda, basit elektrik pilinin (volta pili) kaşifi olan, Alessandro Volta (1745-1827) geldi.

Volta bir İtalyan bilginiydi. Önce, doğduğu Como şehrinde ve sonra Pavia’da profesör oldu. İlk deneylerinden çoğu, sürtünme ile oluşan çok küçük elektrik miktarlarıyla (statik elektrik) yapılmışlardı. Sürtünmeyle elektrik yapma metotlarını, elektrofor adı verilen bir aygıtla geliştirdi. Fakat elektrofor, kıvılcımlar -elektrik şarjlarının ani hareketleri- oluşturmaktan fazla bir şey yapamıyordu. Elektrikte kullanılamayacak, eğlenceli bir oyuncaktı, zira yarattığı «akımlar» sadece saniyenin bir kesri kadar akıyorlardı ve bugün ısıtma ya da aydınlatma için kullandıklarımızdan, yaklaşık olarak bir milyon defa daha küçüktüler. Bu küçük miktarlarla çok az şey yapılabilirdi. Mümkün pek az inceleme alanlarından biri, ve o vakit ilgi çekmiş olan biri, hayvanı elektrik, elektrik akımının hayvan dokuları —genellikle kurbağaların bacakları— arasından geçirilmesinin etkileriydi. Başka bir İtalyan bilgini olan Galvani, kurbağanın bacağındaki bir sinire bir bakır tel ve kasa farklı metalden, demirden bir tel bağladı. İki metal parçasının uçları birbirlerine bağlandıkları vakit, kas sanki arasından bir elektrik akımı geçiyormuş gibi büzülüyordu. Galvani, kasın büzülmesiyle, sırlı bir yoldan elektrik oluştuğunu düşündü.

Fakat Volta, sinirin ve kasın sadece bir elektrik şokuna cevap vermekte olduklarını anladı. Önemli olan şey, iki farklı metalin bir uçlarının birleşmiş olmaları ve öbür uçlarının iletken bir eriyikle (kurbağanın bacağındaki zayıf elektrolitik eriyik) ayrılmış bulunmalarıydı. Hayvan dokusu hiç de gerekli değildi. 1779’da, salamuraya bakır ve çinko çubuklar daldırarak ve bunları birleştirerek,ilk basit pili yaptı. Onları birleştiren devrede bir elektrik akımı akıyordu. Akım, o vakte kadar elde edilenlere göre, çok daha büyüktü ve çok daha uzun müddet devam ediyordu. Basit pilleri seri halinde bağlayarak daha yüksek elektrik basınçları (voltajları) elde edilebiliyordu. Bu fikir volta piline götürdü ve bunun sonuncuda salamuraya ya da aside batırılmış çuha yuvarlaklarıyla ayrılmış, sırayla çinko ve bakır yuvarlaklar vardı.

Basit pilin keşfi Volta’ya atfedilir, fakat kendisi hiç bir vakit, pilin çalışması için doğru bir izah bulamadı. Elektrik akımını, yanlış olarak iki metalin gerçek değerlerine atfetti, halbuki gerçekte, elektrolitin çinko çubuklar üzerine kimyasal etkisinin sonucudur.

Keşif derhal takdir edildi ve Volta, 1801’de Paris’e giderek, «temas» elektriği dediği şeyi imparator Napolyon’a gösterdi. Daha sonra elektrik basıncının birimi, volt, kendi adına izafe edildi. Her ne kadar Volta’nın kendisi, uygulamalardan ziyade bataryalarının geliştirilmesiyle ilgili idiyse de, volta pili çabucak yayıldı ve bilginler tarafından her yerde, kudretli bir araştırma alanı olarak kullanıldı. Volta pilleri aracılıyla oluşan akımlar, elektriğin ısıtma, kimyasal ve manyetik etkilerinin keşfine yol açtılar.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir