Amerigo Vespucci Hayatı

Amerigo Vespucci Hayatı

amerigo vespucci, İtalyan gezgini (Floransa 1454-Sevilla 1512). Floransalı soylu bir noterin oğludur.

Coğrafya ve kozmografyaya küçük yaşta duyduğu ilgiyi amcası Giorgio Antonio’nun yanında öğrendikleriyle geliştirdi, daha sonra Mediciler’den birinin İspanya’daki işlerini görmekle görevlendirildi. Bu arada Kristaf Kolomb’un bilmeden Asya’ya batıdan ulaşılan bir yol açtığı savı Avrupa’da heyecan yaratmıştı; bununla birlikte, Hindistan’ın zenginliklerini bulmadaki başarısızlık haklı kuşkuların doğmasına neden olduğu gibi bu bilinmeyen yerde nerelerin İspanya’nın, hangi toprakların Portekiz’in sınırları içinde kaldığı sorusunun beslediği bir huzursuz ortam da vardı. Bilirkişi olarak her şeyi yerinde görüp anlamak, sorunlara kesin bir çözüm getirmek üzere görevlendirildi ve dört gemiden oluşan bir araştırma ekibinin başında denize açıldı. Patronu Medici’ye yazdığı mektuplarda (1500-1502) ilki İspanya (1499-1500), ikincisi de Portekiz adına olmak üzere (1501 -1502) bugün Güney Amerika diye anılan kara parçasının kıyıları boyunca gerçekleştirdiği iki yolculuğu anlatır ve iki keşif gezisi sırasında bir kıta olduğu kanısını edindikleri toprakların kuzey ile doğu kıyılan yönünde 6.000 mil yol aldıklarını açıklar. Oysa, Florentinalı bir arkadaşına yazdığı ve Soderini’ye Mektup (1504) diye bilinen yazısında ilki 1497’de ve dördüncüsü de 1503’te olmak üzere dört deniz yolculuğu yaptığını belirtir. Mektuplarının Mundus Novus (Yeni Dünya) 1504, adı altında yayımlanan Latince çevirisinde ise 50° güney enleme kadar izlediği toprakların Asya’nın bir parçası olamayacağmı, çünkü güneye çok fazla sarktığım, dolayısıyla bunun bilinmeyen yeni bir kıta olduğunu ileri sürer. 1507’de Lorraine’li bir coğrafyacı olan Martin Waldseemüller yeni kıtanın (bugünkü Güney Amerika) yerini belirleyen bir harita yayımladı ve bulucusunun adından yakıştırma olarak Amerika denmesini önerdi, bunu herkes benimsedi, kıtanın önce güneyine sonra da kuzeyine Amerika denildi, “Yeni Dünya” artık bu adla anılageldi. Amerika topraklarının Asya’nın bir parçası olmayıp doğrudan bağımsız bir kıta olduğunu ilk kez kanıtlamakla coğrafya alanında devrim yaratan kişilerden biri olarak bilinir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir