Ankhesenamen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ankhesenamen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ankhesenamen ya da Anhesenamen, asıl adı anhesenpaaten, İÖ 1362’den y. 1351’e değin hüküm süren Mısır kraliçesi. Kocası Tutanhamon’un ölümünden sonra, yönetimi eline geçirmek için Hitit kralının oğullarından biriyle evlenip onu firavun yapmaya çalışmıştır.
Ankhesenamen
Amarna devrimi sırasında Mısır’ı yöneten Ahenaton ile Nefertiti’nin üçüncü kızıdır. Ablasının, babası ile birlikte naipliği yürüten Smenhare ile evlenmesinden sonra, yönetiminin 16. yılında babasıyla evlendiği sanılmaktadır. Bu evliliğin, aslında babasının tahtını korumak amacıyla yapılmış siyasal bir birleşme olmasına karşın, bu dönemde bir kız çocuğu doğurduğu kesindir.

Daha sonra tahta çıkan Tutanhamon konumunu sağlamlaştırmak için Ankhesenamen ile evlendi. Tutanhamon’un kraliçesi olarak firavunun mezarında göze çarpıcı bir konuma sahip olan Ankhesenamen’in görüntüleri bir sanduka, bir taht ve başka eşyalar üzerinde yer almaktadır. Mezardaki beş ve yedi aylık iki dölütten Tutanhamon’a iki tane ölü kız çocuğu doğurduğu anlaşılmaktadır. Kocasının adıyla birlikte onun da adı “Amon” sözcüğünü içerecek biçimde değiştirildi. Tutanhamon’un tahta çıkışını anlatan dikilitaşta başlangıçta, Ankhesenamen de yer almaktaydı. Erkek çocukları olmadığı için, kocası Tutanhamon’un aniden ölmesi üzerine tahtın vârisi durumuna gelen Ankhesenamen’in evleneceği kişi firavun olacaktı. Hitit arşivlerine göre, en uygun Mısırlı adayların her ikisiyle de evlenmek istemediğinden, Hitit kralına gizli bir mektup göndererek ondan firavun olmak üzere bir oğlunu göndermesini istedi. Hititler Suriye’ de bulunan Mısır kuvvetlerine karşı düzenledikleri mevsimlik seferi henüz tamamlamış olduklarından, Hitit kralı bu öneriye çok şaşırdı. Bunun bir hile olmasından kuşkulanarak kraliçenin gerçek niyetini öğrenmek için Mısır’a bir elçi yolladı. Yolladığı elçi IÖ 1351 ilkbaharında bir Mısır temsilcisiyle birlikte Hitit başkentine döndü. Elçiler krala Ankhesenamen’in verdiği güvenceleri ve daha ivedi davranılmasını isteyen yeni bir ricasını ilettiler. Bunun üzerine kral bir oğlunu Mısır’a yolladı. Ancak yolu kesilen prens öldürüldü. Olayın sorumlusunun tahta çıkmayı arzulayan Mısır orduları komutanı Horemheb olduğu sanılmaktadır.

1932’de Kahire’de bulunan bir yüzükteki yazıdan Ankhesenamen’in, kocasının eski veziri ve yakın danışmanı olan ve ondan sonra tahta çıkan Ai ile de evlendiği sanılmaktadır. Tutankhamon’un tahta çıkışıyla ilgili dikilitaşta bulunan Ankhesenamen figürü, bu anıta el koyan Firavun Horemheb tarafından tamamen silinmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir