Arthur Rimbaud Hakkında Bilgiler

Arthur Rimbaud Hakkında Bilgiler

Arthur Rimbaud

Arthur Rimbaud (1854- 1891 )

Sembolizmin kurucusu sayılan ünlü bir Fransız şairidir. Char-I e v i I I e kasabasında doğdu. Zekâsı gayet erken gelişti. Çok çalışkan, bağımsız ruhlu, yola gelmez bir çocuktu. 1871’de Paris’e gitti. Daha 17 yaşındayken, onu bütün dünyada meşhur eden A. Rimbaud «Le Bateau İvre» (Sarhoş Gemi) şiirini yazmıştı. 1873’te, insanlardan, kitaplardan tiksindiğini söyliyerek şiir yazmayı bıraktı. Önce Londra’ya, sonra arkadaşı şair Verlaine’le birlikte Belçika’ya gitti. Bir gün Verlaine ona sinirlenerek üzerine iki el ateş etti, bu yüzden hapis yattı. Rimbaud o zaman (1873), «Une Saişon En Enfer» (Cehennemde Bir Mevsim)i yazdı. Bu, kendisinin ruh hayatının hikâyesidir. Sonra yazmayı bıraktı, serseri bir hayata atıldı. Bütün Avrupa’yı dolaşmaya çıktı. Sonda Adaları’na, İskandinavya’ya, Mısır’a gitti. Kıbrıs’tan sonra Afrika’ya geçti. Harrar’da fildişi ticaretine girişti. Habeş İmparatoru Menelik için fişek imal ettirerek zengin oldu. 1886’da Verlaine, onun «Les İllumi-nations» (Işıltılar) adlı şiirlerini yayınlamıştı. Rimbaud 1890’da Fransa’ya dönerken düştü, bacağını kırdı. Ameliyat ettilerse de, kurtaramadılar, genç şair Marsilya’da bir hastanede öldü.

Arthur Rimbaud, Baudelaire’in izinde yü-riyerek renklerle sesler arasında ilişkiler aramaya devam etmiştir. Başta Verlaine olmak üzere, birçok şairi etkilemiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir