Aşık Ömer Hayatı

Aşık Ömer Hayatı

Aşık Ömer Hayatı
ÂŞIK ÖMER, On yedinci yüzyıl ozanlarındandır. Konya’nın Göleve köyünde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. Âşık Ömer yurdu baştan başa gezdi, birçok sınır şehirlerinde bulundu, savaşlara katıldı. Bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra Bağdat’tan Rumeli’nin çeşitli bölgelerine kadar gezilere çıktı, 1707’de öldü. İstanbul’da öldüğü sanılıyor.

Âşık Ömer pek çok eser meydana getirmiş, adı çevresinde bazı halk hikayeleri de meydana gelmiştir. Divan tarzında, aruzla da eserler vermişse de asıl güçlü manzumeleri hece ile olanlardır. Şiirlerinde genellikle tabiat güzellikleri, sevgi, özlem konulan yer alır. Coşkunluk, içtenlik bakımından güçlü bir ozandır. Bakın bülbüle nasıl sesleniyor:

Gurbet elde deldin bağrım
Garip garip ötme bülbül
Yeter kıldı cefa canım
Derdime dert katma bülbül

Sabahtan var Hakk’a yalvar
Bahçelerde gonca gül var
Her seherde başka hal var
Başın için yatma bülbül

Karardı da buzlu dağlar
Firkat yolumuzu bağlar
Âşıklar birikmiş ağlar
Semtimizden gitme bülbül

Der ki Ömer yolsuz olmaz
Rakip kıymetini bilmez
Hercaîden vefa gelmez
Var bir hâra çatma bülbül.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir