Atik Ali Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Hadım Ali Paşa)

Atik Ali Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Hadım Ali Paşa)

ATİK ALİ PAŞA [ ]

II. Bayezit devri vezirlerindendir. Fatih devrinde sarayın akağalarındandı. II. Bayezit tahta çıkınca kendisine Karaman Beylerbeyliği verildi. Fakat 1485 yılında Rumeli Beylerbeyi iken, Eflâk seferinden başarıyla dönmesi üzerine, 1486’da vezir oldu. Mısırlılarla yapılan savaşta Sadrazam Davut Paşa’nın emri altında Adana ve Tarsus kalelerinî pek-leştirdî, bu aradö Payas ve Sis kalelerini de zaptetti. 1492 yılında, birçok zorluklarla karşılaştığı halde, Mısır ordusunu yendi, 1500’de Mora’da Venedikliler’in elinde kalan son kaleleri de zaptetmesi üzerine, Mora valiliğine getirildi. Ertesi yıl Mesih Paşa’nın yerine veziriazamlığa getirildi, iki yıl sonra görevinden uzaklaştırıldıysa da 1506’da yeniden veziriazamlığa getirildi, ölünceye kadar da bu görevde kaldı.

Atik Ali Paşa, Bayezit’in ikinci şehzadesi Ahmet’in tafta geçmesini istediğinden, veliaht Şehzade Korkut’un aleyhinde çalışıyordu. 1511’de Yavuz Selim ayaklandığı sıralarda Atik Ali Paşa Anadolu’da ayaklanan, Şahkulu veya Şeytankulu diye tanınmış Karabıyıklıoğ-lu’nun üzerine gönderilmişti. Sivas’la Kayseri arasındaki Gökçay’da yapılan savaşta ayaklananlar tarafından öldürüldü.

Atik Ali Paşa halkın güvenini kazanmış, cesur, bilgili bir devlet adamıydı. Askerlik alanında da isabetli görüşleri ve büyük tecrübesi vardı. Zamanının tanınmış şairlerinden Mesihî’yi yanına kâtip olarak almış, Bitlisli İdris’i vakanüvislikle görevlendirerek «Heşt Behişt» i yazmasını sağlamıştı. İstanbul’da Divanyolu’nda Atik Ali Paşa cami ve medresesini (1496), Zincirlikuyu cami ve hamamını (1496) yaptırmış, Hora Kilisesini, Kariye adiyle, cami haline getirmiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir