Ayvansarayi Hüseyin Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Ayvansarayi Hüseyin Efendi Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

; (d. Ayvansaray, İstanbul – ö. 1 Temmuz 1787, İstanbul), Osmanlı yazarıdır.

Yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgi yoktur. Baltacılar kethüdası Ayvansarayi Hacı İsmail Efendi’nin oğluydu. Öğrenimine Şeyhülkurra Halil Efendi’nin yanında başladı; Kuran’ı ezberleyerek hafız oldu. Yaşamı boyunca İstanbul’un her yerini dolaştı ve araştırmalarının sonuçlarını bir kitapta topladı.

En ünlü yapıtı olan Hadikatü’l-Cevami, İstanbul’da 1768’e değin yapılmış cami ve mescitler, bunların yanlarında bulunan türbe, tekke ve zaviye, çeşme ve şadırvanlar ile mezarlarında gömülü kişiler hakkında bilgi verir. Ali Satı Efendi (ö. 1842) bir zeyl yazarak bu bilgileri 1838 sonuna değin getirmiş, gereksiz gördüğü bazı cami ve mescitleri de çıkarmıştır. Hadikatü’l-Cevami (1865, 2 cilt; Camilerimiz Ansiklopedisi, 1987, 2 cilt) bu son biçimiyle basılmıştır. Birbirinden farklı birçok yazma nüshası bulunan bu yapıta Süleyman Besim de 1838-59 arasında yapılan cami ve mescitleri ekleyerek ikinci bir zeyl yazmıştır. Mecmua-i Tevarih ise İstanbul çeşmelerinin yapım yılları ile bazı ünlü kişilerin ölümlerine düşürülen tarih manzumelerini içerir. 278 ünlü sufi, şair ve bilginin kısa yaşam öyküleri ile ölümlerine düşürülmüş tarih manzumelerinden oluşan ve Terceme-i Meşayih olarak da bilinen Vefeyât-ı Ayvansarayİ, padişah ve paşaları konu alan Vefeyât-ı Selâtin ve Meşâhir-i Rical (1978), çeşitli şairlerin müstezatlarından derlenen Eş’arname-i Müstezadye Âşık Ömer’in şiirlerinin düzenlendiği Âşık Ömer Divanı Hüseyin Efendi’nin öbür yapıtlarıdır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir