Baki (Mahmut Abdülbaki) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Baki (Mahmut Abdülbaki) Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Mahmut Abdülbaki (Baki); Divan şairi (İstanbul 1526 – ay. y. 1600). Cami ve medrese derslerini izledi. Tanınmış şair Zâti’nin (1477-1546) meclislerinde bulundu. Kanuni Sultan Süleyman’a sunduğu (1554) ilk kasideden başlayarak yeteneğini kabul ettirmeyi başardı. 1564’ten sonra müderrislik yaptı. 1576 -1582 arasında Mekke ve Medine kadısı oldu.

1584’teki İstanbul Kadılığı’ndan sonra önce Anadolu (1585) sonra Rumeli Kazaskerliği’ne (1591) yükseldi, zaman zaman yitirdiği görevine yeniden döndüyse de şeyhülislamlık makamına ulaşamadı. Bu özlemini şiirlerinde dile getirildiği kabul edilir. Ömrünün 1566’ya kadarki ilk kırk yılında Sultanü’s-şuhara ustalığı açıkça kabul edilmiş bir önemdeyken kendisini değerlendiren Kanuni’nin ölümü üzerine duyduğu büyük acıyı hem görkemli bir üslup, hem çok içten bir lirizmle dile getirdi. Sekizer beyitlik yedi bentten oluşan bu güçlü terkib-i bent, aradaki vasıta beyitlerinin de özgün eklentisiyle Divan Edebiyatı’nın en seçkin örneklerinin başında gelir. İran Edebiyatı’nın etkisinde ve izinde giden ilk sözcülerden sonra Bâki, Türk Divan şiirine Türkçenin uyum olanaklannm, aruz ustalığını kattı; özgün buluşlara dayalı duygu zenginliğiyle şiirimize bize özgü hava ve üslubu kazandırdı. Dil kusursuzluğu, “taze mazmun” özgünlüğü, din dışı yaşam konularındaki canlı söyleyişi edebiyat sanatları açısından yenilik ve özelliği sanatının başlıca özellikleridir.

Şiirlerini Divanda topladı. Münacaat, naat gibi dinsel konularda eser vermemiş olan Bâki’nin en önemli ürünleri kaside ve gazelleridir. Çeşitli yazma nüshaları karşılaştırılarak ve bazı eksikliklerle 1859 ve 1910’da basıldı. Tam basımını Sadettin Nüzhet Ergun gerçekleştirdi (1935;659 şiir).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir