Baltacı Mehmet Paşa Hakkında Bilgi

Baltacı Mehmet Paşa Hakkında Bilgi

Baltacı Mehmet Paşa

BALTACI (1660-1721 )

Türk devlet adamıdır. İki kere sadrazam olmuştur.

Mehmet Paşa Kastamonu’nun Osmancık kasabasında doğdu, çocuk yaşında memleketinden çıkarak çeşitli yerlerde bulundu, bir müddet sonra saray hizmetine girdi. Sarayda Baltacılar Ocağı’na alındığı için, «Baltacı» diye tanınmıştır. Sesinin güzelliğiyle de kendini tanıtarak sarayda müezzin oldu, IV. Mehmet’in oğulları Şehzade Mustafa ile Şehzade Ahmet’in şahsî hizmetlerinde çalıştı. III. Ahmet’in tahta çıkması üzerine (1703) vezir (= mareşal) rütbesiyle Kaptanı Derya (deniz kuvvetleri komutanı) oldu (1704) Dört aya varmadan da sadarete getirildi. Bu mevkide 1,5 yıl kaldıktan sonra, azledildi. Dört yıl sonra Halep beylerbeyliğinden (umumî valiliğinden) alınarak yeniden sadrazam tâyin olundu (1710).

Bu sıralarda devletin en önemli dış meselesi Rusya ile münasebetlerin gerginleşmesi ve o çağda büyük Avrupa devletlerinden sayılan İsveç’in cengâver kralı Demirbaş Şarl (XII. Kari) ın Osmanlıya ilticasıydı. Rusya’ nın rahat durmayacağı anlaşıldığından, 20 Kasım 1710’da bu devlete karşı savaş açıldı. Başkomutanlığa Baltacı getirildi.

Büyük bir ordu ile Çar I. Petro üzerine yürüyen Baltacı, Prut nehri kıyılarında Falcı mevkiinde Rus İmparatoru’nu kuşattı (20 temmuz 1711). Baltacı, Çar’ı ordusu ile yok etmek için birkaç teşebbüs yaptıysa da, Yeniçeriler’in itaatsizlikleri karşısında bir bozgundan çekindi, Çar’ın müsait tekliflerini kabule şayan gördü 23 temmuzda Osmanlı lehine bir antlaşma aktedildi ve Baltacı Mehmet Paşa Çar’ı serbest bıraktı.

Antlaşmanın hafif olduğu ve Baltacı’nın yakın müşavirleri tarafından iğfal edildiği muhakkaktır. Bu müşavirler (Ömer Efendi ile Osman Ağa) sonradan idamla cezalandırılmışlardır. Prut başarısı önce İstanbul’da büyük sevinç uyandırarak şenlikler yapılmışsa da, İsveç Kralı, Kırım Hanı, Paşa’nın bütün muhalifleri, Padişah’ı, Baltacının Çar’ı esir etmek mümkünken bunu yapmadığı hakkında iknaya muvaffak oldular. I. Petro’nun karısı Katerina’nın Paşa’nın çadırına gelerek bu sonucu sağladığı hakkındaki hikayeler zamanımıza kadar gelerek, Baltacı’nın haksız yere lekelenmesine sebep olmuştur.

Bunun üzerine 20 ekim 1711’de azledilen Baltacı, Limni’ye sürüldü. Bir yıl kadar sonra hastalanarak orada öldü, Şeyh Mehmet Mısrî mezarlığına gömüldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir