Bayburtlu Zihni Hayatı

Bayburtlu Zihni Hayatı


Bayburtlu Zihni;
şairdir (Bayburt 1795-1800 ? – Trabzon/ Holavsa Köyü 1859).

19. yüzyılın iki yanlı sanatçılarından, “şehir aşıkları” adı verilen çift görevli şairlerindendir. Kişiliğine ve sanatına etki, ayrı iki kaynaktan gelir: Halk içinden yetişmiş olmak durumu ile (Bayburtlu Hacı Osman’ın oğludur) kültürce yüksek zümreye yaklaşma olanağı (Erzurum-Trabzon medreselerinde öğrenim, büyük kent görevleri).

Bu yüzden aruz veznini kullanan Divan düzenleyen, mesnevi (Sergüzeştnâme) hazırlayan, kaside (naat’leri de var), gazel ve tahmisleri bulunan Zihni, bu ürünleriyle bir Divan şairi olmak emeğinde görünür; oysa adını yaşatan değer, sayıca az bile olsa, saz şairliği yolunda yarattığı heceyle halk şiirleridir. En tanınan şiiri, bestelenerek yayılan Bayburt’un Rus işgalindeki (1828) durumunu bir duygu içtenliği ve edebiyat özeniyle dile getiren koşmasıdır: Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş. Okumuşluğundan ötürü divan katiplikleri ayarında çeşitli görevlerle İstanbul ve bazı illerde çalışan Zihni üzerine ilk dikkatli çalışmayı Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu yayımladı: Bayburtlu Zihni (1928, 1950).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir