Bumin Kağan Kısaca Hayatı

Bumin Kağan Kısaca Hayatı

Bumin kağan

BUMİN KAĞAN, Göktürk Devleti’ nin kurucusu (? – 552). Çin kaynaklarında Tümen adıyla geçer; adının sonunda İliğ unvanı vardır. Göktürkleri bir bayrak altında topladı (535).

Orta Asya’da yaşayan bazı Türk boylarını da yönetimi altına alıp oluşturduğu devleti askeri açıdan güçlendirdi. Ülkesinin batı kanadının yönetimini Yabgu unvanını verdiği kardeşi İstemi’ye bıraktı. Bir baskın sonucu Tölesleri yenilgiye uğrattı. Çinlilerle de iyi ilişkiler kurarak ülkesinin güney kesimini güvenlik altına aldı.

Juan Juan hükümdarıyla eş değerde olduğunu kanıtlamak için onun kızıyla evlenmek istediyse de isteği kabul edilmeyince Batı Tabgaç hakanının kızıyla evlendi ve Juan Juanlara savaş açtı; hakanları Anahuai’yi öldürüp devletini yıktı (552). Aynı yıl İlkağan unvanını alarak daha önce Hun Devleti’nin merkezi olan Ötüken’i kendisine başkent yaptı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir