Büyük Konstantin Hakkında Bilgi

Büyük Konstantin Hakkında Bilgi

Büyük Konstantin (27 Şubat 272 – 22 Mayıs 337)

Ünlü bir Roma imparatorudur. Bugünkü Niş’te doğdu. 44. Roma imparatoru I. Konstantius (305-306) ile imparatoriçe Helena’nın büyük oğludur. Babası 56 yaşlarında öldüğü zaman Prens Konstantin 18 yaşındaydı. Ortak imparator olarak saltanata katıldı. Asıl imparator ise önce Galerius (306-311 ), sonra sırası ile Galerius’un yeğeni Severus, 43. imparator Maximianus’un (286-305) oğlu Maxentius, bunun kardeşi Lîcinianus (315-324) idi. Büyük Konstantin’in 2. karısı Fausta, işte bu son iki imparatorun kızkardeşidir. Licinianus da Konstantin’in kızkardeşi Konstantia ile evlenmişti.

Konstantin, tahtı paylaştığı kayın biraderi Licinianus’u birkaç savaşta yendikten sonra, nihayet öldürttü. Artık dünya devletinin başında tek kalmıştı.

Konstantin’in Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yeri vardır. 313’ten beri Hıristiyan dini Roma imparatorluğu tarafından resmen tanınıyordu. Konstantin’de 324’te Hıristiyan oldu, ertesi yıl İznik Konsili’ni topladı. Bu İznik Konsili, Tanrı’yı üçe parçalamak, «teslis» i dinin başlıca unsuru haline koymak, Hz. İsa’yı tanrılık derecesine yükseltmekle ünlüdür ki, bu akideler, zamanımıza kadar devam etmiş, aksi inanışta olanlar kafir sayılmışlardır.

Konstantin devrinde, Roma’daki Papa’nın otoritesini tanımak üzere, İskenderiye, Kudüs ve Antakya’da 3 patriklik kuruldu. Bunlardan sonra başpiskoposlar, sonra piskoposlar, sonra başpapazlar geliyor, Hıristiyanlık, devlet içinde bir devlet teşkilatına sahip oluyordu.

326’da Konstantin, karısı Fausta’yı sıcak hamamda hapsedip buharda boğmak suretiyle öldürttü. Çok güzel olan imparatoriçenin, imparatora ihanet ettiği söyleniyordu. Konstantin’in ilk karısı Minervina’dan olan oğlu veliaht Crispus’un öldürülmesinde de Fausta birinci derecede rol oynamıştı. Crispus’un ölümünden sonra, 9 yaşında olan oğlu Konstantin veliaht olmuştu,

49. Roma imparatoru olan Büyük Konstantin, İstanbul’u kurmakla da dünya tarihine geçmiştir. «Konstantinopolis» adı verilen, zaman zaman yüzyıllarca dünyanın en büyük şehri olan istanbul, Hazreti Meryem’e ithaf edilmişti. Büyük törenler ile 11 Mayıs 330’da şehrin açılışı yapıldı. Roma İmparatorluğunun başkenti Roma’dan buraya getirildi.

337’de ölen Büyük Konstantin’in ailesinden birkaç imparator daha tahta geçmeyi başarmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir