Cabir Kimdir (Kısaca)

Cabir Kimdir (Kısaca)

cabirBir Arap simyacısıdır. Tam adı İbni Hayyane’l-Ezdi’l-Kufi’dir. VIII. yüzyılın ikinci yarısı ile IX. yüzyılın başlarında yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Doğum yeri kesin olarak bilinmiyor. İlk zamanlarda Sabiî mezhebinde iken, sonra müslüman oldu. Hayatı hakkında bilgi hem az, hem de çok karışıktır.

Arap kaynakları ’i eski kimyanın (simyanın) piri ve kimyanın ilk hocası sayarlar. Kimyayı Halife Muaviye’nin torunu ve Yezid’in oğlu büyük kimya bilgini Prens Halit’ten veya Şii İmamı Cafer Sadık’tan öğrendiği söylenir. Eserleri ve kimya alanında yaptığı işler hakkındaki bilgi kesin değildir, Arapça olarak beş yüze yakın, Latince’ye çevrilmiş olarak da yirmi iki eseri varsa da bunların ona ait olup olmadıkları belli değildir, Paris’teki Milli Kütüphane’de onun el yazıları ile kitapları bulunduğu iddia edilir.

Cabir’in inanışına göre, bütün madenler canlı birer mahluktur ve binlerce yıl içinde gelişmişlerdir. Bugünküler de gelişecekler, sonunda en mükemmel şekil olan altına çevrileceklerdir. Kimyanın gayesi de bu tekamülü çabuklaştırarak öteki madenleri, bitkileri altına çevirmek olmalıdır. Cabir’ in bu maksatla yaptığı araştırmalar sonunda altına tesir eden klor asidi, nitrik asit karışımı, sülfürik asidi, nitrik asidi, gümüş nitrat gibi maddeleri bulduğu iddia edilir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir