Cemal Nadir Güler ve Çalışmaları

Cemal Nadir Güler ve Çalışmaları

Cemal Nadir Güler ( 1902-1947), büyük bir Türk karikatüristidir. Bursa’da doğdu. Babası Bulgaristan göçmenlerinden annesi Bursa’nın yerlilerindendi. İki aile de ticaretle uğraşırdı. Öğrenimini Bilecik İdadisi ile Bursa sultanisinde yaptı. Küçük yaşta, kasnakçı ve makinist çıraklığı ile hayata atıldı. Bir müddet Bursa’da tabelâcılıkla uğraştı, sonra resim öğretmenliğine başladı. İlk eseri, Sedat Simâvi’nin çıkardığı «Diken» adlı mizah dergisinde yayınlandı.

Cemal Nadir Güler, bir ara İstanbul’a geldiyse de tutunamadı, yeniden Bursa’ya döndü. Bir yandan da haftalık mizah gazetesi «Akbaba» ya karikatürlerini yolluyordu. «Akşam» gazetesi onu İstanbul’a çağırdı, geçimini sağladı. Ondan sonra Güler’in «Akşam», «Cumhuriyet» gazetelerinde, «Akbaba», «Karikatür», «Yücel» dergilerinde eserleri yayınlandı. Bursa’da, karikatür sergileri açtı. Birçok karikatüristin yetişmesinde etkisi oldu.

Cemal Nadir Güler’in, Nasrettin Hoca gibi tip haline getirdiği Amca Bey aynı adla bir dergi yayınlamasına yol açmıştır. 1924’te, «Resimli Dünya» dergisinde çizdiği Efruz Bey’den itibaren Amca Bey, Akla Kara, Dalkavuk gibi karikatür tipleri vardır.

Güler, karikatürlerinde yuvarlak çizgilere fazla yer verir, tamamiyle yerli tipleri canlandırırdı. Dünyaya şöhret salmış ikinci karikatüristimiz odur (ilki Cem’dir). Bazı eserleri kitap ve albüm halinde toplanmıştır: Akla Kara, Dalkavuk gibi. «Akşam» gazetesinin bulunduğu sokağa onun adı verilmiştir.

Cemal Nadir Güler ve Çalışmalarından Örnekler

Cemal Nadir Güler - Karikatür

• GÜLER

Cemal Nadir’i üzüntülü gören bir dostu: «Hayrola, yahu?» diye sordu. «Ne bu surat? Sen Güler değil misin?»

Cemal Nadir: «Evet ama,» diye cevap verdi, «Nadir Güler’im!»

• CANLI RESİMLER

Birçok karikatüristler, Cemal Nadirin etkisinde kalır, hattâ bazan, onu harfi harfine taklit ederlerdi. Bir gün, bir arkadaşı Cemal Nadir’e sordu:

— «Yahu, ne diye sanki Micky filimleri gibi canlı, hareketli resimler yapmıyorsun?»

Cemal Nadir acı acı güldü:

— «Sen de hiç etrafa bakmıyorsun, biraderi Bizim resimler zaten hareket halinde… Önüne gelen yürütüyor!»

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir