Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet Paşa

Cezzar Ahmet PaşaOsmanlı vezirlerindendir. Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa’nın ikinci Mısır valiliğinde maiyetindeydi, sonradan da Mısır’da kaldı, Arap meselelerinde bilgi kazandı. Bu arada 70 kadar asi Arap’ın başını kestirdiği için kendisine «» (kasap) lakabı verilmiştir.

bir ara Şam ve Şam Trablusu valiliklerinde de bulundu, Suriye’de büyük nüfuz kazandı. Bonaparte (Napolyon) a karşı Mısır Serdarı (başkomutan) tayin edildi, İstanbul’dan gönderilen pek iyi talim ve terbiye görmüş 3.000 Nizam-ı Cedit askeriyle Bonaparte’a karşı büyük zafer kazandı. Avrupa’da yenilmez diye tanınan Bonaparte’ı Akka önünde püskürttü. Bu olay, Bonaparte’a Mısır’ı kaybettirmekle kalmadı, onun Doğu’daki bütün emel ve hayallerinin iflası demek oldu. Bunun üzerine General Bonaparte Fransa’ya döndü, bu şekilde tarihîn akışı değişti.

Mısır, Türkler tarafından Fransız işgalinden kurtarıldıktan sonra, Ahmet Paşa, Arabistan’daki asi Vehhabilere karşı çarpışacak kuvvetlere komutan atandı. Fakat bu sıralarda öldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir