Claude Henri de Saint Simon Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Claude Henri de Saint Simon Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Claude Henri de Saint SimonClaude Henri de Saint Simon; Fransız iktisatçısı, düşünür ve yazarıdır (Paris 1760 – ay.y. 1825).

17 yaşında orduya girdi, iki yılda yüzbaşılığa yükseldi, birliğiyle katıldığı ABD Bağımsızlık Savaşı’nda hem yaralandı, hem tutsak düştü (1780), Jamaica’da özgürlüğüne kavuşunca Meksika’ya geçti. İlk büyük tasarısını oranın genel yöneticisine sundu: Nikaragua’da gerçekleştirilecek bir kanalla iki okyanusu birbirine bağlamak. Devrim yıllarında edindiği zenginliği enflasyonun körüklediği fiyat artışlarıyla genişletti, iyice varlıklı oldu. Bu yıllar, sanat ve bilim adamları gereğince ağırladığı, eli açık bir rahatlıkla gösterişli bir yaşam sürdüğü dönemdir. Toplumsal yapının düzenlenişini konu edinen eseri: Lettres d’un Habitant de Geneve a ses Contemporians (Bir Cenevre Hemşerisinin Çağdaşlarına Mektupları) 1803. Hesapsız harcamalarla varlığım yitirdikten sonra eski uşaklarından birinin yanında (1805), ölümüne kadar uzanan yoksulluk dönemini yaşadı.

Bu yıllarda basılan eserlerinden: Introdiction sur Trayaux Scçientifiques du XIX. S’iecle (19. Yüzyılın Bilimsel Çalışmalarına Giriş) 1807, Mémoire sur la Science de l’Homme (İnsan Bilimi Üstüne İnceleme) 1813, felsefe ve toplumbilim konulardaki asıl görüşlerini açıklayan önemle eseri L’Industrie ou Discussions Politiques, Morals et Philosophiques… (Endüstri ya da Politika, Törel, Felsefi Tartışmalar) 1817. İlk dergisini 1819’da kurdu: Organisateur (Örgütleyen), ardından Industrie’yi çıkardı. Bir toplumdaki bilim adamlarıyla iş başarılarını, üreticilerini, esnafım politikacılarla hükümet memurlarının önceliğinde sayan görüşünden ötürü mahkemeye verildiyse de aklandı. Başka bir eseri Système Industrial oldu (Endüstri Sistemi) 1820-1823. Bu yıl içinde bir karamsarlık bunalımı geçirip canına kıyma girişiminde bulunduysa da kurtarıldı, son eserlerini kotarmaya fırsat buldu: Catéchisme des Industriels (Sanayicilerin Kutsal Kitabı) 1824, Nouveau Christianisme (Yeni Hristiyanlık) öl.s.1825. Sağlığında yeterli ilgi görmediği; izleyicilerinden Enfantin ile Bazard’ın, düşüncelerine ekledikleri öznel yorumlarla eserini güçlendirdikleri kabul edilir. Eseri hem pozitivist düşüncenin hem toplumcu bilincin aydınlık kapısı sayıldı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir