Dadaloğlu Edebi Kişiliği

Dadaloğlu Edebi Kişiliği

göçer bir aşiret olan Avşar boyuna mensuptur. Göçerler, bütün yaşamlarını hayvancılık üzerine kurmuşlardır. Beslenmeleri, barınmaları ve hatta eğlenmeleri bu yaşam biçimine bağlıdır. Hayvanlarına otlak aramak için yapılan göçler de bu yaşam biçiminin bir parçasıdır.

Göçler, yılın her iki baharında olmak üzere yılda iki kere yapılırdı. Her göç, göçerlerin yaşamında bir şenlik havası meydana getirirdi. Denkler günler öncesinden hazırlanır, yük develeri süslenir, gençler bayramlık giysilerini giyerler, obada tam bir bayram havası yaşanırdı. Aynı zamanda bu göçler büyük sevdalara da sahne olurdu. Sevdalı gençler, türküleriyle, mânileriyle bir yandan gönül dertlerini dökerken bir yandan da göçe ayrı bir canlılık getirirlerdi.

Dadaloğlu, Oğuzlar (Türkmenler)ın yirmi dört boyundan biri olan Avşar (Afşar) boyuna mensuptur. Toros Dağlarında göçebe yaşam süren bir ailede dünyaya gelmiştir. Ne zaman doğduğu tam olarak bilinmemektedir. Kayseri’ye bağlı Pınarbaşı ilçesinde vefat etmiştir. Bir başka söylentiye göre yaşamının son yıllarında dağların özlemine dayanamayarak Toroslara dönmüş, orada ölmüştür. Onun yaşamı Kayseri – Kahramanmaraş – Adana üçgeni içinde geçmiştir. Dadaloğlu, bu bölgenin yetiştirdiği Karacaoğlan kadar güçlü bir şairdir.

Dadaloğlu bugüne kadar bir koçaklamasındaki “Dadaloğlu’m yarın kavga kurulur / Öter tüfek davlumbazlar vurulur / Nice koç yiğitler yere serilir / Ölen ölür kalan sağlar bizimdir.” sözleriyle sert bir insan olarak tanınır. Hâlbuki onda bir de ince bir ruh vardır. Onun bu yönü ihmal edilmiştir. Dadaloğlu’nun gönlü, oba güzellerinin sevdasıyla doludur. O, bir yiğitlik şairi olduğu kadar bir sevda şairidir.

Şiirlerinde yiğitlik, adalet, doğa, güzellik, aşk ve sevgi gibi konuları ele almıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir