Damat Ferit Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Damat Ferit Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Damat Ferit PaşaDamat Ferit Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1853-Fransa/Nice 1923).

Hariciye’ye girerek Paris, Berlin, Petersburg ve Londra elçiliklerinde kâtip olarak çalıştı. Dönüşünde, Abdülmecit’in kızlarından Mediha Sultan (1856-1928) ile evlenerek damat (1886) olunca, hanedana yakınlığının sağladığı olanakla iki yıl sonra vezir rütbesiyle Şurayı Devlet üyeliğine de getirildi. Eşinin Baltalimanı’ndaki sarayında hükümet işlerinden uzak yaşadı. 1909’da da Ayan Meclisi’ne atandı. Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra Tevfik Paşa’nın görevden ayrılması üzerine 4 Mart 1919′ da sadrazamlığa getirildi. İki ay kadar bu görevde kaldıysa da Yunanlıların İzmir’e girmeleri üzerine görevi bırakmak zorunda kaldı, yeniden sadrazamlığa atandı (19 Mayıs 1919), yine iki ay kadar çalıştıktan sonra, görevden alındı (20 Temmuz 1919). Ertesi gün üçüncü kabinesini kurdu. Bu dönemde de Anadolu’da gelişen ulusal direnişe karşı, Anzavur yönetiminde Kuvayı İnzibatiye’yi kurdurdu. Ancak, Sivas Kongresi’nden sonra yeniden görevi bıraktı (30 eylül 1919). 5 Nisan 1920′ de dördüncü kez sadrazamlığa atandı. İşbirliği yaptığı işgalci güçlerin isteğiyle Meclisi Mebusan’ın kapatılmasını sağladı (11 Nisan 1920); Anadolu’ daki ulusal kurtuluş hareketini eşkiyalıkla suçladığı fetvayı yayınlattı. 31 Temmuz 1920’de görevden ayrılıp bakanlar kurulunu yeniledi ve aynı gün beşinci ve sonuncu kez sadrazamlığa getirildi. 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması’nı imzalattırarak ülkenin yabancı egemenliğine girmesine yardımcı oldu. Bu gelişme Anadolu’da büyük tepkiye yol açınca işgalci devletlerin önerisiyle sadrazamlıktan çekildi (17 Ekim 1920). Daha sonra da yurt dışına kaçtı (22 Eylül 1922).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir