Deli Hüseyin Paşa Hakkında Bilgi

Deli Hüseyin Paşa Hakkında Bilgi

( Ölümü 1695)

Ünlü bir Türk komutanıdır. Bursa Yenişehir’de doğdu. Saraya girerek eğitim, öğretim gördü. Görülmemiş kuvvetiyle, spora pek meraklı olan IV. Murat‘ın dikkatini çekti. 1632’de vezaret (mareşallik) rütbesiyle kaptan-ı deryalığa (deniz kuvvetleri komutanlığına) getirildi. 1634 Revan Seferi‘ne katıldı. 1635’te Mısır beylerbeyi (genel valisi) oldu; 2 yıl sonra azledildi. 1638 Bağdat Seferi’nde de IV. Murat’la beraber bulundu. Seferden sonra kubbe veziri (devlet bakanı), 1639 sonunda da sadaret kaymakamı (başbakan vekili) oldu. Sultan İbrahim’in tahta geçmesi üzerine ( 1640) yeniden kaptan-ı deryalığa getirildi. Bosna, Bağdat (Irak), Budin (Macaristan) beylerbeyliklerinde bulunduktan sonra, ikinci Vezir oldu.

Hüseyin Paşa, 17 parça gemiyle, 2 Ocak 1646’da Girit’e, adayı fethe çalışan Türk ordusuna yardımcı olarak gönderildi. Onun gibi tanınmış, cesur bir komutanın adaya ayak basması, Türk ordusunda büyük sevinç uyandırdı. Aynı yılın 15 ağustosunda «Girit serdarı» unvanı ile başkomutan oldu. 14 kasımda Resmo Kalesi’ni Venedikliler’den aldı. Daha 6 kale fethederek adanın doğu yarısını Türk egemenliğine soktu.

Hüseyin Paşa 22 nisan 1647’de adanın merkezi olan, son derece berkitilmiş bulunan Kandiye’nin kuşatmasına başladıysa da hücumları bir sonuç vermedi. İstanbul’dan cephane gelmez olmuştu. Osmanlı’nın başkenti binbir kargaşalık içindeyken, Hüseyin Paşa, kendi imkanlarını kullanarak, Girit’te Türkler’in elinde bulunan bölgelerde teşkilat kurmak, bayındırlık eserleri yapmakla uğraşıyordu. 28 şubat 1656’da sadarete getirildiyse de 9 gün sonra arkadan gönderilen başka bir hatt-ı hümayunla sadaretten azledildiği bildirildi; az sonra bu makama Köprülü Mehmet Paşa getirildi.

Hüseyin Paşa 12 temmuz 1658’de Edirne’ ye gelerek Girit’teki durumu IV. Mehmet’e arzetti. Üçüncü defa kaptan-ı derya oldu, sonra Rumeli beylerbeyliğine getirildi. 1659’un ilk günlerinde, onun şahsında makamı için büyük bir rakip gören, askeri ününden ürken Köprülü Mehmet Paşa tarafından idam ettirildi. Yedikule’ye gömüldü. İdamı, genel bir üzüntü uyandırdı. Girit’te kendi parası ile 4 cami, 2 medrese, 1 tekke, birçok çeşme yaptırmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir