Dellâlzâde İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri

Dellâlzâde İsmail Efendi Hayatı ve Eserleri

DELLÂLZADE İSMAİL EFENDİ (1805-1869)

Büyük bir Türk bestecisidir. İstanbul’da doğdu. II. Mahmut devrinde (1808 – 1839) saraya girdi, Enderun’da müzik hocası oldu; Abdülmecit ve Abdülâziz devirlerinde de bu ödevde kaldı. Müziği Dede Efendi’den öğrenmiştir.

Dellâlzade hanendeydi. Klâsik Türk müziğinin dinî ve lâdinî kısımlarını pek iyi öğrenmişti. Eserlerinde klâsik bir üslûp ve yüksek bir zevk üstün gelir. Bilhassa dinî eserlerinden bir kısmı kaybolmuştur. Dellâlzade’nin bugün elimizde bulunan parçaları şunlardır: 2 ilâhî, 1 peşrev, 1 saz semaisi, 2 kâr, 13 beste, 7 ağır semai, 10 yürük semai, 38 şarkı.

Bestekârın en ünlü şunlardır: Yegâh Zencir I. Beste (Gönül ki aşk-ile’sî-nede hazîne bulur), Yegâh Aksak Semai (Piyâle elde ne dem bezmime habîb gelir), Sûznâk Devr-i Kebir Beste (Sînede bir lâhza ârâın-eyle gel cânım gibi), Karcığar Nakış Yürük Semai (Nihânı ol büt-i şîrin-sühan-la söyleşiriz), Şehnaz Ağır Devr-î Hindî Şarkı (Etmedin bir lâhza ihya hâtır-î vîrânımı), Ferahnâk Ağır Aksak Şarkı (Künc-i gamda rûz-u şeb dil brhuzûr), Tâhir Yürük Aksak Şarkı (Ben sana mecbûr-olmuşum, gel yavrucuğum), Şehnaz-Buselik Sofyan Şarkı (Ey kadd-i bâlâ,, â’lâdan-â’lâ).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir