Aslen Nereli

Denis Diderot Kısaca Hayatı


Ünlü bir Fransız filozofu ve yazarıdır. En büyük eseri, yirmi yıllık bir çalışmayla meydana getirdiği «L’Encyclopedie» (Ansiklopedi ) dir.

Diderot, Langres’da doğdu. Öğrenimini önce bir Cizvit kolejinde yaptı. Çok çalışkan ve zeki bir öğrenci olduğundan, öğretmenleri sonradan, onun Paris’teki College d’Harcourt’a girmesini sağladılar. Bu şekilde Diderot özellikle yabancı diller ve matematik alanındaki bilgisini artırmak imkânını buldu. Öğrenimini tamamladıktan sonra başka dillerde yazılmış değerli eserleri Fransızca’ya çevirdi. Bu arada kendi de bazı kitaplar yazıyordu. Bunların en önemlisi, zamanında büyük etki yapmış olan «Lettre sur les aveugles» (Körler üzerine mektup) tur. Bu eserin gayesi, insanın fikirlerinin beş duyusuna dayandığını belirtmektir. Böylece, körler dokunum duyusunun yardımı ile okuma öğretilebileceğini ileri sürmüştür.

Diderot, bu eserinde, felsefesini de belirtmiştir. Ona göre, ahlâkın tek gereği iyilik yapmaktır. Diderot gene bu eserinde Tanrı konusunu da ele almış, insanüstü bir kuvvetin varlığını inkar etmişti. Bundan dolayı hapse mahkûm edildi.

Diderot, «L’Encyclopedie» sini yazmaya hapisten çıktıktan sonra başladı. Rousseau, Voltaire ve D’Alembert gibi ünlü Fransız yazarlarının da katıldığı bu çalışma, yirmi sekiz cilt ve sekiz ek halinde yayınlandı. «L’Encyclopedie», hürriyet, demokrasi ve ilahi konuları üzerinde durması bakımından daha sonraki düşünürleri, Fransız İhtilâli’ni hazırlıyan nazariyecileri geniş ölçüde etkilemiştir.

Diderot’nun diğer önemli kitapları şunlardır: Yeni tiyatro görüşlerini açıkladığı, «Le Pere de famille» (Aile Babası); sanat eleştiriciliğinde yeni bir çığır açan «Salons» (Salonlar); kusursuz bir edebiyat örneği olan «Le Neveu de Rameau» (Rameau’nun Yeğeni).

kaynak:nkfu

Exit mobile version