Edison

Edison

Hollanda kökenli ABD’li mucit. 1847 Ohio doğumludur. 1931 New Jersey’de hayata gözlerini yummuştur.

Küçük yaşta ilgi duymaya başladığı fizik kitaplarında ki deneyleri evde kurduğu küçük laboratuvarında uygulamaya başladı. Bu arada trenlerde gazete satarak kazandığı parayı biriktirip laboratuvar için gerekli araç ve gereçleri satın aldı. 15 yaşında satın aldığı baskı makinesiyle Grand Trunk Herald adlı haftalık bir gazete çıkarmaya başladı. Bir tren yolculuğu sırasında deney yaparken kimyasal maddelerin patlaması sonucu işitme duyusunu kısmen yitirdi bir süre sonra geçirdiği kızıl hastalığı sonunda da tümden sağır oldu.

Bu arada telgrafçılığı öğrenerek bir süre demiryolları kurumunda telgraf memuru oldu. Sonra Boston’daki Western Union Telegraph Company’ye geçti. 1868’de yaptığı elektrikle çalışan bir kayıt aygıtını çalıştığı Lowes Gold Indicator Company’ye sattı. Kazandığı parayla New York’ta büyük bir atölye açtı. Bu atölyede bir yandan telgraf aygıtlarının bakım ve onarımlarını yaparken öte yandan da geniş ilgi gören kayıt makinelerini üretmeye başladı. Aynı zamanda bir araştırma laboratuvarı olarak kullandığı bu atölyede yeni buluşlar için çalışmalarını sürdürdü.

Western Union Telgraph Company’nin isteği üzerine Graham Bell’in bulduğu telgraf aygıtını geliştirme çalışmalarına başladı. 1873’te tek bir hattan aynı anda iki telgrafın çekildiği telgraf aygıtını yapmayı başardı. 1876’da Orange’da büyük bir laboratuvar kurdu. 1877’de gramofonun ilk biçimi olan ve günümüzdeki ses kayıt ve verici aygıtlarının temelini oluşturan fonografı, 1880’de ise en büyük buluşlarından biri olan ilk akkor telli elektrik lambasını buldu. Daha sonra demir elektrotlu elektrik pilini yaptı. Dinamoyu geliştirdi ve elektrik ölçü aygıtları yaptı.

1882’de New York’ta elektrik enerjisinin değişik amaçlarla kullanılmasını sağlayan dünyanın ilk santralını kurdu. Ayrı çok sayıda yeni buluşun patentini alıp kurduğu fabrikalarda bunların üretimini gerçekleştirdi. Daha önce kurduğu Edison Electric Light Company, Sprague Electric Railway Company, Motor Company gibi kuruluşları 1879’da Edison General Electric Company adı altında birleştirdi.

1892’de bu kuruluş Thomson Houston Electric Company adlı kuruluşla birleşerek General Electric Company adlı şirketi oluşturdu. Bu arada elektrik akımı üzerinde çalışmalar yaparken saptadığı (1883) flamandaki karbon tanelerinin zamanla buharlaşıp lambanın yüzeyinde birikişiyle ilgili buluşunu (Edison etkisi) 1897’de İngiliz fizikçisi J. A. Fleming dünyaya tanıttı. On yıllık bir çalışma sonucu 1909’da kendi adıyla anılan demir nikelli yeni bir akümülatör geliştiren Edison aynı dönemde Portland çimentosunun üretimini de gerçekleştirdi. 1914’te yanan laboratuvarını Ford’ un desteğiyle yeniden işler duruma getirdi. Yaşamının son yıllarında bahçe bitkilerinden yapay kauçuk üretimi konusunda çalışmalar yaptı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir