Ekrem Hakkı Ayverdi ve Eserleri

Ekrem Hakkı Ayverdi ve Eserleri

Ekrem Hakkı AyverdiEkrem Hakkı Ayverdi; Mühendis, yazar (İstanbul 1899-ay. y. 1984). Vefa Sultanisi’nde okudu; 1920’de Mühendis Mektebi’ni bitirdi. Müteahhit ve mühendis olarak birçok binanın yapımını üstlendi. Galatasaray’da Elhamra Sineması, Guraba, Haseld ve Cerrahpaşa hastanelerinin çeşitli bölümleri, Süleymaniye’de, Biyoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Rasathanesi, Kadıköy Halkevi, Taksim Belediye Gazinosu, Taksim Gezisi ve İstanbul Üniversitesi Merkez Binası değişikliği bu dönemdeki çalışmalarının ürünleridir. Daha sonra restorasyon çalışmalarına yöneldi. Aralarında, Edirne’de Üç Şerefeli Cami, Sultan E. Bayezit Külliyesi, Muradiye Camisi, İstanbul’da Bali Paşa Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Mihrimah Sultan Camisi, Davutpaşa Camisi, Gazanfer Ağa Medresesi, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, Hasan Paşa Medresesi, Beykoz’da İshak Ağa Camisi, Çarşamba’da İsmail Efendi Camisi, Mercan İbrahim Paşa Camisi, Balat’ta Ferruh Kethüda Camisi ile Topkapı Sarayı‘nın birçok bölümünü restore etti. Ölümünden önce, İstanbul Üniversitesi’nce “Fahri Doktor” ünvanı verildi.

Başlıca eserleri: Fatih Devri Mimarisi (1953); 19. Asırda İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu (1958); Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu (1958); Osmanlı Mimarisinin İlk Devri 1230-1402 (1. Cilt, 1966); İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri (O. Lütfü Barkan ile 1970); Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murat Devri (2. Cilt, 1972); Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 1451-1481 (3. Cilt, 1973); Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 1451-1481 (4. Cilt, 1974); Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri: Romanya-Macaristan (1. Cilt, 1977); Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri: Yugoslavya (3. Cilt, 1981); Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk (4. cilt, 1982).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir