Ernest Renan Hayatı ve Eserleri

Ernest Renan Hayatı ve Eserleri

Ernest Renan (28 Şubat 1823, Tréguier, Fransa – 2 Ekim 1892, Paris, Fransa)

Ünlü bir Fransız dilcisi ve tarihçisidir. Treguier’de doğdu. Babası kaptandı. Beş yaşındayken babasını kaybetti, annesiyle ablası tarafından yetiştirildi. Önceleri doğduğu kasabanın kilise kolejinde okudu. Bu arada kuvvetli bir ilahiyat öğrenimi gördü. Ayrıca Doğu dillerine büyük merak sarmış, İbranice, Arapça, Süryanice öğrenmişti. 1848′ de felsefeden mezun oldu, ertesi yıl da «Bilimin Geleceği» adlı eserini yazdı. Ancak 1890′ da basılabilen bu eserde Renan’ın düşüncelerinin bütün özelliklerini bulmak mümkündür.

Renan, Versailles Universitesi’ne felsefe profesörü olmuştu, öte yandan arkeolojiyle ilgileniyordu. 1860-1861 yılları arasında Suriye kıyılarında da arkeolojik bir geziye çıktı. 1862’de College de France’a İbranice profesörü oldu. Daha ilk dersinde İsa’dan «Mukayese edilmez bir insan» diye bahsettiği, yani İsa’ yı kutsal bir varlık saymadığı için hoş karşılanmadı, görevinden uzaklaştırıldı, Papa tarafından da aforoz edildi. 1878’de Fransız Akademisi’ne üye seçildi, 1884’te College de France müdürü oldu. 8 yıl sonra da Paris’te öldü.

Ernest Renan yalnız dilci olarak değil, edebiyat ve fikir adamı olarak da XIX. yüzyılın önemli kişilerindendir. «Sami Dillerin Genel Tarihi» Renan’ın dil konusundaki en önemli eserlerindendir. ve terbiyeci gözü ile yazdığı eserler şunlardır: «Din Tarihi Üzerine İncelemeler», «Tenkid ve Ahlâk Üzerine Denemeler», «Çağımızın Meseleleri», «Felsefe Sohbetleri.» Bunlardan başka Renan’ın «Çocukluk ve Gençlik Hâtıraları», «Kopmuş Sayfalar», «Felsefî Dramlar», «Nemi Rahibi» gibi vardır. Tarih konusunda yazdığı kitapları ise birkaç ciltlik «Hıristiyanlığın Menşei» ile «İsrail Kavminin Tarihi»dir.

Hıristiyanlık tarihi ile İsa’nın hayatını ilk olarak doğal ve insani bir görüşle inceleyen Ernest Renan, fikirlerinin serbestliği yüzünden, Hıristiyanlık alemince dinsiz sayılmıştı. Ölümünde papaz bulunmamasını, dini ayin yapılmamasını istemişti.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir