Ertuğrul Gazi Hakkında Kısaca Bilgi

Ertuğrul Gazi Hakkında Kısaca Bilgi

GAZİ (ölümü: 1281?)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman ’nin babası, Osmanoğulları hanedanının ilk dedesidir. Hakkındaki bilgilerimiz, sonradan Osmanlılar’ın akılları durdurucu bir şekilde parladığı ve yükseldiği zaman yazılmış şeyler oldukları için, Ertuğrul Gazi’nin şahsiyeti hakkında kesin bir şey söylemek zordur. En büyük ihtilâf konusu, babasının adıdır. Ertuğrul Gazi’nin Oğuzlar’ın Kayı Boyu’ndan bir bey olarak bugünkü Bilecik ve Eskişehir illerimizin sınır çizdiği bölgede yerleşmiş bir «ucbeyi» olduğu, görevinin Anadolu Selçukluları namına Bizans’a karşı Türklerin sınırını korumak bulunduğu muhakkaktır, tarihi gerçeklere uygundur. Fakat babasının adının «Süleyman-Şah» olduğuna dair hiçbir müspet belge yoktur.

Ertuğrul Gazi’nin Söğüt Kalesi’ni Bizans’tan alıp merkez yaptığı da rivayetler arasındadır. Bu rivayet, Ertuğrul Gazi’nin bu kasabada gömülmüş olması ile gerçeğe yaklaşmaktadır. Pek yaşlı olarak öldüğünde de birleşilmektedir. Söğüt’teki türbesi Türkler’in yüzyıllardan beri pek saygı gösterdikleri bir yerdir. II. Abdülhamit tarafından onarılmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir