Erwin Schrödinger Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Erwin Schrödinger Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Erwin Schrödinger SCHRÖDİNGGER Ervin, Avusturyalı fizikçi (Viyana 1887-ay.y. 1961), 1906’da Viyana Üniversitesi’ne girdi, 1910’da doktor unvanını aldı, 1911’de Viyana Üniversitesi Fizik Enstitüsü’nde asistanlığa geçti, dört ay sonra Stuttgart Üniversitesine öğretim üyesi oldu. 1921’de Breslau Üniversitesinden profesör olarak Zürich Üniversitesi’nde Fizik Enstitüsü Başkanlığı’na getirildi. 1927’de Berlin Üniversitesi’nde Planck’tan boşalan Kuramsal Fizik Kürsüsü Başkanlığı’nı üstlendi.

1933’te Naziler’in iktidara gelmesiyle tehlike olmamasına karşın Almanya’yı terkedip İngiltere’ye gitti ve Oxford Üniversitesi’ne girdi. 1936’da Graz Üniversitesi’nin çağrısını kabul ederek Avusturya’ya döndü. Hitler’in Avusturya’yı Almanya’ya katması üzerine 1938’de üniversitedeki görevine son verilince İtalya’ya geçmek zorunda kaldı. Daha sonra Dublin’e giderek İrlanda Krallık Akademisi’nde kuramsal fizik profesörü oldu (1940).

17 yıl boyunca bu görevde kaldıktan sonra ülkesine dönerek Viyana Üniversitesi’nde kendisi için oluşturulan Kuramsal Fizik Kürsüsü’nün başına getirildi. Ertesi yıl yaş sınırından emekliye ayrıldı.

Schrödinger renklerin fizyolojik incelemesi ve kuvantum kuramı üzerine çalıştı. Ancak asıl çalışma alanı, dalga mekaniği ve bunun atoma uygulanmasıyla ilgiliydi. Gerek ışık, gerek maddeyle ilgili olarak, fiziksel olayların dalgalı yapısıyla cisimcik yapısı arasındaki koşutluğu derinleştirdi. Luis de Broglie’nin dalga mekaniğiyle Heisenberg’in matris mekaniğinin birbirinden farklı olmadığını gösterdi. Belli bir alan içinde yer değiştiren bir cisimciğin dalga fonksiyonunu hesaplamaya yarayan ve kendi adını taşıyan yayılma denklemini kurarak, kuvantum mekaniğinin bugünkü yöntemlerini hazırladı. 1933’te Nobel Fizik Ödülü’nü P.A.M. Dirac ile paylaştı.

Başlıca : Abhandlungen zur Wellenmechanik (Dalga Mekaniği Konusunda Makaleler) 1927, Science and Humanism (Bilim ve Hümanizm) 1951, Nature and the Greeks (Doğa ve Eski Yunanlılar) 1954, Epanding Üniverses (Genişlemeyen Evreler) 1956, Statistical Thermodynamics (İstatiksel Termodinamik) 1957, Mind and Matter (Düşünce ve Madde) 1958, Meine Weltansicht (Dünya Görüşüm) öl.s. 1961, Die Wellenmechanik (Dalga Mekaniği) öl.s. 1963.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir