Fahrettin Mübarek-Şah Hakkında Bilgi

Fahrettin Mübarek-Şah Hakkında Bilgi

Türk tarih ve dil bilgini Fahrettin Mübarek-Şah hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi.

1130 ile 1206 tarihleri arasında yaşamış ünlü bir tarih ve dil bilginidir. Türk Gurlular İmparatorluğu devrinde Afganistan ve Hindistan’da yaşamış, yüksek devlet hizmetlerinde bulunmuştur. Farsça, Arapça, Türkçe şiirler söylemiştir; Türkçe şiirlerinden zamanımıza yalnız bir tek rubaisi kalmıştır. “Nesebnâme” adı ile yazdığı Gur (Afganistan-Hindistan Türk) İmparatorluğu tarihi Fransızca’ya çevrilmiştir.

Mübarek Şah’ın en önemli eseri “Şecere-i Ensâb” ve ya kısaca “Tarih” adını taşıyan bütün ötekiler gibi Farsça yazılmış olan kitabıdır.

İngilizce’ye de çevrilmiş olan bu eserinde yazar İslam tarihinden bahseder; yer yer pek ilgi çekici bilgiler verir. Bilhassa Türk dili, edebiyatı, Türk kabileleri, içtimai teşkilatı hakkında verdiği bilgiler pek değerlidir.

Fahrettin Mübarek-Şah ateşli bir Türk milliyetçisidir. “Arapça’dan sonra Türkçe’den daha iyi, daha heybetli hiçbir dil” olmadığını, “Yeryüzünde Türkistan’dan daha büyük bir ülke” bulunmadığını, “Türklerin bütün dünyaya tarcih edilmek lazım geldiğini” anlatmıştır. Bu düşüncelerin, XII. yüzyıl sonlarında Hindistan’da ileri sürülmesi daha da ilgi çekici mahiyettedir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir