Fatih Özatay Kimdir?

Fatih Özatay Kimdir?

Fatih Özatay (d. 1955, Ankara), Türk ekonomist, akademisyen, köşe yazarı.

1955’de Ankara’da doğdu. 1966 – 1973 dönemlerinde Konya’da, 1984 – 1986 arasında İstanbul’da yaşadı. Halen Ankara’da yaşamaktadır.Orta öğrenimini Konya Maarif Koleji (Konya Meram Anadolu Lisesi)’nde, lisans öğrenimini ODTÜ Makine Mühendisliği ve doktora öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı.Fatih Özatay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İktisat Bölümü’nde Şubat 1995 – Nisan 2001 yıllarında Yardımcı Doçent Doktor ve Doçent Doktor olarak çalıştı. 2001 yılında aynı kurumda Profesör oldu. SBF dışında, Bilkent ve ODTÜ İktisat Bölümlerinde dersler verdi. Nisan 2006 – Aralık 2007 tarihleri arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İİBF Dekanı olarak görev yaptı. Halen aynı üniversitenin öğretim üyesi olarak çalışan Özatay, aynı zamanda TEPAV’da Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü Direktörü’dür.

Akademik görevlerinin yanı sıra, Özatay, 1978-1979 arasında TCDD’de Mühendis, 1979-1985 döneminde DPT’de Uzman Yardımcısı ve Uzman olarak görev yaptı. İki yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1987 Haziranında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Araştırma Genel Müdürlüğü’nde Uzman olarak göreve başladı. Daha sonra, Ekonomist ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1995-1999 arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü’nde danışmanlık yaptı. Mayıs 2001 tarihinde TCMB’ye Başkan Yardımcısı olarak atandı. Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu’nun bir üyesi olarak para politikasının oluşturulması ile ilgili sorumluluğu paylaştı. Nisan 2006 tarihinde görevinden ayrılırken Türkiye’de enflasyon 1950’lerden beri ilk defa tek haneli rakamlara inmişti.

Ayrıca, 1996 yılından TCMB Başkan Yardımcılığı görevine atandığı tarihe kadar Radikal gazetesinde iktisat yazıları yazmıştır. 2006 tarihinden itibaren Radikal gazetesinde, Şubat 2007 tarihinden itibaren de Dünya gazetesinde iktisat yazıları yazmaktadır.

Prof. Özatay’ın para krizleri ve para politikaları, makro ekonometrik modeller ve istikrar programları üzerine Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmış çeşitli makale ve kitapları bulunmaktadır.

Kaynakça: gazete oku

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir