Fehmi Ege kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Fehmi Ege kimdir aslen nereli kaç yaşında hayatı biyografisi

Fehmi Ege gerek tangoları gerek tango dışı besteleriyle Türkiye’de Batı müziğinin yerleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. “Sana nerden gönül verdim” ve “Emelim” adlı tango besteleri unutulmazlar arasındadır.

Fehmi Ege, 1 Mayıs 1902 tarihinde İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde doğmuştur. Tam adı Hasan Fehmi Ege’dir. Babası eski maliye evrakı nakdiye kalemi memurlarından Mehmet Nuri beydir. Mehmet Nuri Bey aynı zamanda ressam olup, musikiyle ilgilenir ve amatör olarak kanun çalardı. 3 yaşında müziğe başladı. Ondaki heves ve istidadı gören babası “Sana klarnet mi keman mı alayım” diye sorduğunda, keman da karar kıldı. Mercan Sultanisi’nde okudu. On dört yaşında iken ilk bestesini yaptı. Mercan Sultanisini bitirdikten sonra, Ticaret mektebine geçti. Daha sonra diş doktorluğu mektebine devam etti.

aslennereli.com

M.Leon ve Goldenberg’den keman dersleri aldı. 9 yaşında Şehzadebaşı Ferah tiyatrosunda Kel Hasan Efendi, Naşit Özcan (Dede), Fahri Güldürür topluluklarında keman çalmaya başladı. 12 yaşında kemanı ile Direklerarası’nda sahneye çıktı. Muallim İsmail Hakkı Bey’in, Ali Rıfat Çağatay‘ın Türk müziği topluluklarına katıldı.

Genç yaşında iken babasını kaybetti. Maliyede memur olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da keman dersi verirken kazandığı para ile Goldenberg ismindeki keman hocasından keman dersleri aldı.

Tophanede askerlik yaptığı sıralarda üçüncü kolordunun bandosunda önce davulcu daha sonra, trompetçi olmuştur. Askerliği müddetince bütün bando sazlarını öğrendi.

Sessiz filmler zamanında ise muhtelif sinemaların orkestralarında çalışmıştır. Fehmi Ege’nin ilk beste çalışmaları alaturkadır. İlk tangosunu 1925 yılında güftesini Cemal Sahir’in yazdığı “Meçhul” adlı opereti besteleyerek batıya yöneldi. Fehmi Ege bu operetten daha sonra Benliyan efendinin operet topluluğunda birinci kemancı olarak görev aldıktan sonra orkestra şefi oldu. Çardaş, Fürstin, Arşın mal alan, Şen dul gibi sayısız opereti sahneye koyan Benliyan orkestrasında görev aldı.

Bestecilik gücünü Cemal Sahir’in oynadığı ‘Meçhul’ adlı operet, ilk çocuk opereti ‘Mavi Çocuk’, Muhsin Ertuğrul’un ‘Arzu’ve ‘Altın Bilezik’ operetlerini, bale müziği türünde ‘Köy düğünü, Esir Dansı, Perili Mağara, Çobanın Aşkı, Kağıthane Rapsodisi, Hoş Bilezik ve Tamzara’ adlı yapıtları besteleyerek kanıtlamıştır. Tüm tangolarını ise ülkemizde hemen hemen bilmeyen yoktur.

Seyrüsefain (Denizyolları) acentesinde çalışmaya başladığında Ege vapurunda 2,5 sene İstanbul-İskenderiye (Mısır) hattında bu gemi ile dolaştı. Vapurdan ayrıldıktan sonra uzun müddet, Türkiyeye iltica eden Petersburg konservatuarı profesörlerinden Vilhelm’den armoni ve kompozisyon dersleri aldı.

1932-33 yılları arasında İzmir’de alım satım işleriyle uğraştı. Bu tarihten sonra şans ona güler ve İstanbul Radyosu’nda çıkmaya başlar. 1934’te «İstanbul Radyosu’na 29 lira maaşla girdi. Ayrıca 1935-1936 yıllarında “Mehtaplı Bir Gecede” isimli tangosu Seyyan Hanım’ın sesinden plağa kayıt edilen ilk tangosu olur.

Muhsin Ertuğrul‘un teşviki ile çocuk opereti Mavi boncuğu İstanbul’da, ardından Altın bileziği Ankara’da besteledi. İstanbul Ses operetine katılmasından sonra daha birçok operet besteledi. Atatürk‘ün emriyle Ege vapuru orkestra şefliğine getirildi. 1936’da cumhurbaşkanlığı köşk orkestrasına şef yardımcısı olarak atandı. 1936-1948 yılları arasında Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Köşkünde kendi orkestrasıyla çalıştı. 1947’de İstanbul şehir orkestrasına katıldı.

Ankara Radyosunda “Ege Caz” adlı programı sundu ve İstanbul Radyosunda çeşitli programlar yaptı.

Fehmi Ege 1940’lı yıllardan itibaren; Tepebaşı Belediye Bahçesi, Büyükdere Beyaz Park’ta, Ses Tiyatrosunda ve operetlerde Beyoğlu Turan Bar gibi mekanlarda çalıştı. 1953-1954 yıllarında Zeki Müren, Fehmi Ege Tango Orkestrası ile İstanbul Radyosu’nda düzenli olarak yayınlara katıldı.

Sana nerden gönül verdim, Emelim, Papatya, Sevdim Bir Genç Kadını gibi ünlü tangoların bestecisi olan Hasan Fehmi Ege tango bestecisidir.

Fehmi Ege, on biri çocuklar için, yirmi bir operet; rumba, vals, fantezi ve tango olmak üzere binden fazla eser verdi.

Fehmi Ege, 1943 yılında Şecaattin Tanyerli ile tanıştılar. Fehmi Ege, Türkçe tangolar yazdı. Şecaattin Tanyerli de etkili sesiyle bu tangoları herkese sevdirdi.

1935 yılında ikinci eşi Hafize hanım ile evlendi. Bir oğlu, bir kız çocuğu oldu. Engin Ege adında oğlu vardır.

Fehmi Ege, 5 Ekim 1978 tarihinde İstanbul’da 76 yaşında öldü.

Fehmi Ege 1000’den fazla tango, senfoni, operet tarzında eser besteler. Bunların 300’e yakın eseri onun sevilen tangolarından oluşur. Bilhassa tangoları, bütün memlekete yayılmış, senelerce çalınmış ve söylenmiştir. Fehmi Ege tangolarının hemen hepsinin sözlerini kendisi yazmıştır.

En bilinen eserleri:
Mehtaplı bir gecede,
Sevgiden Usanmadı Gönül,
Döktür,
Çok ağladım,
Ayşe,
Bir aşk hikayesi,
Gün battı,
Ne olurdu sen benim olsaydın,
Deli gönül,
Neden,
Kirpiklerin,
Emelim,
Ne kadar sevmişti bu gönül seni,
Sana nerden gönül verdim,
Ayrılık,
Gönülden Şikayet,
En son hatıran

Filmleri :
Oyuncu :
1968 – Cilalı İbo İstanbul Kaldırımlarında (Damat) (Sinema Filmi)
1956 – Şehir Yıldızları (Kendisi (Tango)) (Sinema Filmi)
1954 – Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar /Oyna Kızım Oyna (Kendisi) (Sinema Filmi)

Müzik :
1957 – Bir Serseri (Sinema Filmi)
1957 – Kısmet (Sinema Filmi)
1955 – Öp Babanın Elini (Sinema Filmi)
1952 – Süt Kuzuları (Sinema Filmi)
1952 – Kan Kardeşler (Sinema Filmi)
1952 – Bergama Sevdalıları (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :
1964 – Paylaşılmayan Sevgili (Müzik Ekibi) (Sinema Filmi)
1955 – Kanlarıyla Ödediler (Beste) (Sinema Filmi)
1955 – Görünmeyen Adam İstanbul’da (Müzik Ekibi) (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info

 

Kaynak: biyografi info

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir