Firdevsi Kısa Hayatı

Firdevsi Kısa Hayatı

Firdevsi ve Firdevsi’nin hayatı hakkında kısa bilgi.

firdevsiEbu’l-Kasım Firdevsi (934 – 1020) büyük bir İranlı şairdir. Horasan’da Meşhet yakınlarında Tus’ta doğdu ve aynı yerde öldü. “Şehname” adındaki büyük İran destanı ile uluslararası ün kazanmıştır. Böyle, tarihi geleneklerini bir tek eserde toplayan kitaba sahip, dünyada başka hiçbir millet yoktur. Pek lirik ve tumturaklı bir ifadeyle yazılan bu destanda İran-Turan mücadeleleri özellikle önemli bir yer tutmaktadır. Eser baştanbaşa “mesnevî” şeklinde (yani her beytin mısraları aralarında, bağımsız olarak kafiyeli) yazılmış 60.000 beyittir. Pek çok basması, Doğu ve Batı dillerine tam veya kısmi çevirmeleri, yorumları vardır. Ayrıca, ünlü “Yûsuf-u Zelîhâ” (Yusuf’la Zeliha) mesnevisinin de Firdevsi’nin eseri olduğu sanılıyor. Firdevsî, dünyanın en büyük şairleri arasında sayılır.]]>

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir