Francis Bacon Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Francis Bacon Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında (Kısaca)

Francis Bacon

(22 Ocak 1561, Strand, Londra, Birleşik Krallık – 9 Nisan 1626, Highgate, Birleşik Krallık)

İngiltere’nin tanınmış fikir adamlarından biridir. Felsefeye olan merakı çok genç yaşlarda başlamıştı, on üç yaşında Cambridge’ deki Trinity kolejine gönderildi. Fakat öğretim plânını yetersiz bulduğundan üç yıl sonra okuldan ayrıldı, İngiliz Elçisinin himayesinde Fransa’ya giderek politika kültürü ve devlet idaresi alanlarında öğrenimine devam etti. Bu konulardaki incelemelerini, «Of the State of Europe» (Avrupa’nın Durumuna Dair) adlı eserinde toplamıştır. Bacon, 1579’da, babasının ölümü üzerine İngiltere’ye döndü. Orada, malî durumunun yetersizliğinden dolayı, ilmî çalışmalarına devam edemedi, hukukla uğraşmaya başladı.

Bu arada İngiliz asillerinden Essex, Ba-con’a Turckenham malikânesini vermişti. Bir müddet sonra Essex bîr suikast suçu ile yargılanırken Bacon, kendisine yapılan iyiliği gözönünde bulundurmaksızın, onun aleyhinde çalıştı. Bu olaydan dolayı büyük şair Pope, Bacon için, «İnsanoğlunun en zekîsi, en akıllısı, en kötüsü» demiştir.

Bacon, 1590’da Kıraliçe I. Elizabeth’in konseyine katıldı. Middlessex Parlâmentosu üyeliğine seçildi. 1603’te Şövalye unvanını kazandı, dâvavekilliğine getirildi. İki yıl sonra ela Lord unvanını aldı.

Bacon, hayat seviyesinin yükselmesiyle başlıyan israftan dolayı bir müddet sonra büyük borçlara girmiş, hediye mahiyetinde rüşvet almaya -başlamıştı. Bir şikâyet üzerine mahkemeye verildi. Böylece, değerli filozofun adına ilk leke sürülmüş oluyordu, âacon, hapis ve para cezalarına çarptırılarak işinden çıkarıldı. Kısa bir süre sonra cezası affedildiyse de, iş hayatındaki bu sarsıntıdan dolayı Bacon, vaktini ilmî araştırmalara, edebiyata hasretti.

Bilimsel sonuçların ancak deneyle elde edilebileceğini ileri süren Bacon, soruşturmada modern «tümevarım» metodunun kurucularından sayılır.

Özellikle felsefe alanında parlamış olan bu fikir adamının en önemli eseri 1597 yılında basılan «Essays» (Denemeler) dir. Diğerleri : «The Advancement of Learning» (Öğrenimin Gelişmesi); «Novum Organum»; «History of the Reign of Henry VII.» (VII. Henry Devri Tarihi) dir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir