Gabriel Abraham Almond Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Gabriel Abraham Almond Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Gabriel Abraham AlmondGabriel Abraham Almond (d. 12 Ocak 1911, Rock Island, Illinois, ABD – 25 Aralık 2002 Kaliforniya, ABD), ABD’li siyaset bilimci. Karşılaştırmalı siyaset ve siyasal gelişme üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır.

Almond doktorasını 1938’de Chicago Üniversitesi’nde tamamladı. ABD Savaş Ha-beralma Dairesi’nde askerlik yaptığı yıllar (1942-45) dışında 1939’dan 1946’ya değin öğretim görevlisi olarak Brooklyn College’ da çalıştı. 1947-51 ve 1959-63 arasında Yale Üniversitesi’nde, 1951-59 arasında da Princeton Üniversitesi’nde ders verdikten sonra 1963’te, California’daki Stanford Üniversitesi’nde siyaset bilimi profesörü oldu. 1964’ten 1968’e değin aynı üniversitenin siyaset bilimi bölümünün başkanlığını yaptı. 1965-66 döneminde Amerikan Siyaset Bilimi Derneği’nin başkanlığına seçildi. 1980’lerde bu derneğin James Madison kürsüsünde ders verdi.

Almond’un başkalanyla birlikte yazdığı ve derlediği The Struggle for Democracy in Germany (1949; Almanya’da Demokrasi Mücadelesi) kitabından başka, The American People and Foreign Policy (1950; Amerikan Halkı ve Dış Politika) ve The Appeals of Communism (1954; Komünizmin Çekicilikleri) adlı çalışmalan vardır. Siyasal sistemlerin incelenmesine işlevsel bir yaklaşım getirdiği ve gene başkalanyla birlikte yazıp kendisinin derlediği The Politics of the Deve-loping Areas (1960; Gelişmekte Ölan Bölgelerde Siyaset), Sidney Verba ile birlikte yazdığı ve beş toplumda yurttaşların devlete karşı tutumlanm kültürel açıdan ve karşılaştırmalı olarak inceıeyen The Civic Culture (1963; Yurttaşlık Kültürü) ve Political Deve-lopment (1970; Siyasal Gelişme) öteki yayınlandır. Comparative Politics: System, Pro-cess, Policy (1978; Karşılaştırmalı Siyaset: Sistem, Süreç, Siyasa), The Civic Culture Revisited (1980; Yurttaşlık Kültürüne Dönüş) ve Progress and Its Discontents (1982; İlerleme ve Yarattığı Hoşnutsuzluklar) başkalarıyla yazdığı son kitaplarıdır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir