Genç William Pitt Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Genç William Pitt Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

; (1759 – 1806)

Ünlü bir İngiliz devlet adamıdır. Yukarıda adı geçen William Pitt’in oğludur. Öğreniminin yanı sıra kendi ele çok çalışarak geniş bilgi edindi, 22 yaşında Parlâmento’ya girdi, 23 yaşında maliye bakanı oldu. 1783’te de, 24 yaşındayken, Kral III. George onu başbakanlığa getirdi.

William Pitt, başbakanlığı sırasında, sıkı mali tedbirler aldığı gibi, Parlâmento’nun iç bünyesinde de ıslahat yapılmasına çalıştı. Kanada’nın kısmen bağımsızlık kazanmasını da sağladı. Pitt’in nüfuzu günden güne artıyordu, hele Kralın akli muvazenesinin bozuk olduğu anlaşılınca, devletin idaresiyle doğrudan doğruya meşgul olmaya başladı. 1793’te Fransa İngiltere’ye savaş açınca Pitt, İngiltere’de de bir ihtilâlin patlak vermesinden korkarak sıkı güvenlik tedbirlerine başvurdu. Bu arada, hazinedeki paraları İngiltere’nin müttefiklerine yardım için harcaması, iktisadi bir buhranın çıkmasına yol açtı. Öte yandan, İrlanda’nın karışık durumu Pitt’i endişelendiriyordu. Burada çıkabilecek ihtilâli önlemek için İrlanda ile İngiltere’yi birleştirmeyi düşündü. Kral buna razı olmayınca Pitt istifa etti. Daha sonra İngiltere ile müttefiklerinin Austerlitz Savaşı’nda Fransızlar’a yenildiklerini öğrenince, üzüntüden öldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir