George Washington Hayatı

George Washington Hayatı


(22 Şubat 1732 – 14 Aralık 1799 )

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk başkanıdır. Virginia eyaletinin, Bridge Greek adlı kasabasına yakın, küçük bir köyde doğdu. Babası, hali vakti yerinde bir çiftçiydi. İlk öğrenimine başladıktan bir süre sonra yetim kaldı. Annesi, kendisini gereği gibi yetiştirmek için bütün gücüyle uğraştı. İlk öğrenimini, on dört yaşlarındayken tamamladıktan sonra bir mühendisin yanında çalıştı. Aradan birkaç yıl geçince kendisi de mühendisliğe başladı.

Virginia topraklarını genişletmek için kızlderililerle savaştı. 21 yaşında askerliğe yazıldı. İngilizlerle Fransızlar arasında çıkan savaşta Virginia birliklerine komuta etti. Bir çarpışmada; mensup bulunduğu taburdan, çok ağır yaralı olarak, yalnız kendisi kurtuldu. Genç yaşta büyük bir ün kazanmıştı. Belediye başkanı ve eyalet milis kuvvetleri komutanı oldu. Fakat sükûn ve inzivayı seviyordu. 1758’de bütün askerî görevlerinden ayrıldı; zengin bir kadınla evlenerek çiftliğine çekildi. Uzun bir süre burada yaşadı.

Ancak hemşehrileri kendisini ısrarla Virginia meclisi üyeliğine getirdiler. 1774 yılında İngiltere ile kolonilerin arası açılınca, Virginia delegesi ve kongre üyesi olarak Philadelphia toplantısına katıldı İngilizlerle savaşın başlaması üzerine Amerikan kuvvetlerinin başkomutanlığına getirildi. Emri altında eğitimsiz, cephanesiz 14 bin kadar insan vardı. Bu derme çatma kuvvetlerle İngilizleri yenip Boston şehrini onlardan aldı; kumandanları Sir Cornwallis’i esir etti. Sarfettiği devamlı gayretler sonunda 1776’da Amerika’nın bağımsızlığını ilân ettirdi.

O sıralarda Amerika, doğu bölgesindeki 13 eyaletten ibaretti. İngilizler, Amerika’nın istiklâlini tanımamak için hayli direndilerse de 1783’te Versailles antlaşması ile bu durumu kabule mecbur oldular. Artık kesin olarak bağımsızlığını kazanan Amerika, çeşitli güçlüklerle karşı karşıya idi. Washington idari, askerî, mali alandaki çalışmaları ile bu güçlüklerin hepsini çözdü; sonra da Mount Vernon’daki çiftliğine çekildi. 1787’de yapılan ikinci büyük Philadelphia toplantısında kendisini, kurduğu devletin başına geçmeye zorladılar. Israrlar karşısında, seçilmiş bulunduğu başkanlık görevini kabul etti. Kamuoyu onu kral ilân etmek istiyordu. Lâkin o, bunu şiddetle reddettikten başka, yurdunun ileride krallığa kaymasından korkarak, anayasaya bunu önleyici maddeler koydurdu. İlk başkanlığından sonra İkinci defa başkan seçildi. 1797 yılında üçüncü defa seçilmesi için yapılan bütün ısrarları geri çevirdi. Çiftliğine gitti. İki yıl kadar sonra orada öldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir