Giriftzen Asım Bey Hayatı

Giriftzen Asım Bey Hayatı

Giriftzen Asım Bey (1851-1929)

Türk müziğinin tanınmış bestekarlarındandır. Teselya Yenişehiri’nde doğdu. Muhzırbaşızade Ali Efendi’ nin oğludur. İlk olarak Yenişehir Mevlevihanesinde ney çalarak müziğe başladı. İstanbul’a geldikten sonra da ney derslerine devam etti. İzmir’e asker olarak gittikten sonra da çalışmalarını yürüttü. Daha kolay taşındığı için neyin küçüğü olan «girift» üzerinde çok çalıştığından «Giriftzen» diye tanındı.

1876 Osmanlı-Rus Harbi’ne yüzbaşı ve yaver olarak katılan Asım Bey, harbden sonra İstanbul’da binbaşı rütbesiyle Üsküdar İtfaiyesi’nde görevli olarak bulundu. Devrin meşhurları ile, bu arada Müşir Deli Fuat Paşa ile de tanışmıştj. Fuat Paşa’nın II. Abdülhamit tarafından sürülmesi üzerine Asım Bey de Amasya’ya sürgün olarak gönderildi. Orada yerleşen Asım Bey 1908 devriminden sonra uzun zaman İstanbul’a dönmedi. Çocuklarını görmek için İstanbul’a geldiği sırada da hastalanarak, öldü, Merkezefendi civarına gömüldü.

Rast, Uşşak, Hüseyni, Hüzzam, Saba makamlarından, birçoğu basılmış olan peşrevleri, saz semaileri ve şarkıları vardır. On kadar çocuğunun çoğu müzikle ilgilenmişti. İstanbul Konservatuarı müdürlerinden Musa Süreyya Bey de Griftzen’in oğludur.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir