Grimm Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Grimm Kardeşler Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Grimm KardeşlerJacob ; Alman dilcisi ve yazarıdır (Hanau 1785-Berlin 1863).

Hukuk öğrenimi gördü. Çeşitli diplomasi görevlerinden sonra ilkçağ ve kitaplık uzmanı olarak Göttingen’e çağrıldı, 1930’da üniversitede profesörlük verildi. Hannover kralının anayasayı çiğnemesini protesto eden öteki profesörlerle birlikte görevinden alındı (1837) ve Kassel’e döndü. 1840’ta Kral IV. Friedric Wilhelm tarafından Berlin’e profesör olarak çağırıldı. Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi (1841). 1848’de Frankfurt Meclisi’nde milletvekilliği yaptı. Çağdaş Alman filolojisinin asıl kurucusu sayılan J. Grimm, kardeşi Wilhelm Grimm’in (1786-1859) desteğiyle kendisinden önce bu alanda başlatılmış birçok çalışmayı köklü biçimde yeniden düzenledi ve bilimsel ilkelerle geliştirdi. Germen dillerindeki ses değişimini saptadı, çok sayıda dilbilim kavramı oluşturdu. Kardeşiyle birlikte eski Germen kaynaklarından birçok belge derledi:

Başta ünlü Grimm (Kinder-und Hausmarchen) 3 cilt; (1822) olmak üzere, efsaneler, mitoloji eskiçağ Alman tarihi, dilbilgisi, edebiyat ve dil tarihi, eski hukuk üzerine örnek eserler yayımladı:

Über den altdeutschen Meistergesang (Eski Alman Usta Şarkıları Üstüne) 1811, Deutsche Sagen (Alman Efsaneleri) 2 ci1t, 1816-1818; Deutsche Grammatik (Almanca Dilbilgisi) 4 cilt; 1819-1837. Geschicht der deutschen Sprache (Alman Dili Tarihi) 2 cilt, 1848; bir bölümü sağlığında yayımlanabilen Deutsches Wörterbuch (Almanca Sözlük) 1852- 1861.

Wilhelm Grimm; Alman yazarıdır (Hanau 1786-Berlin 1859).

Hukuk öğrenimi gördü. 1814-1829 arasında Kassel’de kitaplık sekreteri olarak çalıştı.1830’da ağabeyi Jacob Grimm ile Göttingen’e gitti. 1831’de Göttingen Üniversitesi’nde profesör oldu. 1837’de Hannover kralını protesto eden ağabeyi ve öteki öğretim üyeleriyle birlikte görevinden alındı, Kassel’e döndü. 1841’de iki kardeş Berlin’de Bilimler Akademisi üyeliğine seçildiler. Birlikte masallar, efsaneler ve Almanca sözlük üzerine çalıştılar. Grimm Masalları’nın halka malolmasında üslübu ve anlatı yeteneğinin büyük rolü oldu. Çok sayıda eski Alman şiirini yayımlayan Wilhelm Grimm, bunlara eklediği değerli edebiyat tarihi ve dil araştırmalarıyla tanınır.

Başlıca eserleri: Die Deutsche Heldensage (Alman Kahramanlık Efsaneleri) 1829, Über Freidank (Freidank Üzerine) 2 cilt, 1850-1855; ölümünden sonra yerlenen Kleinere Schriften (Küçük Yazılar) 4 cilt, 1881-1887.

GRİMM KARDEŞLERİN MASALLARI

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir