Hacı Bektaş Veli Kısaca Hayatı

Hacı Bektaş Veli Kısaca Hayatı

Hacı Bektaş VeliHacı Bektaş Veli; tasavvuf şairi, Beştaşilik tarikatının kurucusudur (Nişabur 1210?-Sulucakarahöyük 1270?).

Yaşamı üzerine verilen bilgiler ondan çok sonra yazılmış; sevgi ve inancına sunulmuş kaynaklardan (Menakıbü’l Arifi-in, Aşıkpaşazade Tarihi, Velayentane-i Hacı Bektaş’ı Veli: A. Gölpınarlı, 1958) derlenmektedir. Buna göre Horasan yöresinden Ankara ve Sivas ile Amasya’ya geldiği; ayaklanma suçuyla öldürülmüş (1240) olan Baba İshak’a bağlandığı, bugün adını taşıyan kasabaya yerleştiği, Babalılar Ayaklanmasından arta kalan birçok kimseyi çevresinde toplayarak adını taşıyan tarikatı örgütlediği kabul edilir. Arapça yazdığı nazım halindeki Malakat, nazım ve düzyazıyla Türkçeye çevrilmiştir. Tarikatının Osmanlı topraklarında yayılması ve Yeniçerilerin kendilerini Bektaşi saymaları, yaşamı üzerinde çeşitli söylenti ve söylenceler yaratmıştır.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir