Harry Truman Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Harry Truman Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Harry TrumanHarry Truman; Amerika Birleşik Devletleri’nin 33. devlet başkanıdır (Missouri/Lamar 1884 – Kansas City 1972).

Maddi olanaksızlıklar nedeniyle yüksek öğrenim yapamadı. Bir süre bankacı olarak çalıştı; daha sonra Indepenence yakınlarındaki aile çiftliğini işletmeye başladı. Birinci Dünya Savaşı’nda orduya yazıldı, gösterdiği yararlıklardan ötürü yüzbaşılığa yükseldi. 1922’de kent mahkemesi üyeliğine seçildi. 1924-1926 arasında Kansas City Hukuk Okulu’nda gece derslerini izledi. Yeniden üyeliğine seçildiği kent mahkemesinin başkanlığına getirildi (1926). Demokrat Parti’den Missouri senatörü seçildi (1935). Bu dönemde Başkan Roosevelt tarafından uygulamaya konup, New Deal olarak adlandırılan iktisadi programı desteklemenin yanı sıra, Senato içindeki birçok komisyonda da görev almasıyla dikkatleri çekti. 1939’da ikinci kez Senato’ya girdi. Haziran 1944’te Roosevelt tarafından başkan yardımcılığına görevine getirildi. Bu görevi 82 gün sürdü. 12 Nisan 1945’te Başkan F. D. Roosevelt’in ölümü üzerine ABD’nin 33. başkanı oldu. ABD’nin iç ve dış politikalarının değişmeyeceğini, Roosevelt dönemindeki uygulamaların süreceğini belirtti. Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun gerçekleştirildiği San Francisco Konferansı’na başkanlık etti (Haziran 1945). Almanya’nın teslim olmasından (Temmuz 1945) sonra ortaya çıkan sorunları çözümlemek amacıyla toplanan Potsdam Konferansı’na katıldı. 2 Ağustosta, ABD adına barış antlaşmasını imzaladı. Japonya’nın teslim olmasını sağlama gerekçesiyle onun emri üzerine Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasına izin vererek yüzbinlerce insanın ölmesi ve sakat kalması pahasına Japonya ile sürmekte olan savaşı sona erdirdi. Savaş sonrasında, SSCB’nin Avrupa’da en büyük güç durumuna gelmesi, Müttefikler arasındaki işbirliğini sona erdirirken, Batı Avrupa’yı ABD’nin şemsiyesi altına soktu ve böylece soğuk savaş dönemi başlamış oldu. Dünya jandarmalığını ABD’ye devreden Büyük Britanya, Şubat 1947’de ABD’ye gönderdiği muhtırayla, içinde bulunduğu ekonomik durumundan ötürü Türkiye ve Yunanistan’a yapmakta olduğu yardımı keseceğini bildirdi. Bu gelişme, Truman’a, SSCB’yi kuşatma politikasını uygulama fırsatı verdi. Truman, ABD Kongresi’nde yaptığı ve sonraları “Truman Doktrini” olarak adlandırılacak konuşmasında SSCB’nin Avrupa’ daki etkinliğinin artması ve Türkiye ile Yunanistan’ın stratejik önemlerinden ötürü SSCB tehditine karşı korunmaları gerektiğini vurgulayarak adı geçen ülkelere 400 milyon dolarlık yardım yapılmasını istedi (12 Mart 1947). Bu istek Kongre tarafından kabul edilerek yasallaştı. Truman Doktrini’ninden sonra Avrupa ülkelerinin savaşta uğradıkları yıkımların giderilmesi amacıyla bu görüşler doğrultusunda hazırlanan yeni plana da, dönemin dışişleri bakanı Marshall’ın adı verildi. Marshall Planı, 1948’de uygulamaya kondu. 1948’deki başkanlık seçimlerini ikinci kez kazandı. New Deal’in devamı niteliğini taşıyan Haklı Düzen (Fair Deal) adım verdiği 29 maddelik programı Kongre’ye sundu (Ocak 1949). ABD’nin ekonomik ve toplumsal sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan bu programın ancak bir bölümü yasalaşabildi. İkinci başkanlık döneminde, antikomünist hareketler, ABD’de doruk noktasına ulaştı. 1950’de, McCarran İç Güvenlik Yasası, vetosuna karşın, Senato’dan geçerek yasaklaşırken, ABD Komünist Partisi kapatıldı. Senatör McCharty’nin başkanlığını yürüttüğü bir komisyonun hazırladığı listeyle, aralarında çok sayıda resmi görevlinin de bulunduğu yüzlerce sanatçı ve bilim adamı hakkında komünist oldukları gerekçesiyle soruşturma açtırıldı. Soğuk savaşın ürünü NATO’nun kuruluşuna öncülük etti (1949). Öte yandan 1949’da Çin’de devrimin gerçekleşmesi ve SSCB’nin ilk atom bombasını patlatması üzerine, hidrojen bombası yapımını onayladı (1950). 1950’de, Kore Savaşı’nın patlak vermesi üzerine, McArthur komutasındaki birlikleri Güney Kore’ye yardım amacıyla göndermesi, şiddetli tepkilere yol açtı. Öyle ki, Çin’e saldırmayı düşünen General McArthur’u görevinden almak zorunda kaldı. İyice yıpranması üzerine 1952 başkanlık seçimlerine katılmayacağını açıkladı. 1952’de, Avusturya ve Yeni Zelanda ile ANZUS Paktı’nı imzaladı. Seçim sonrasında görevini Cumhuriyetçi D. Eisenhower’a devrederek Independence’ deki çiftliğine çekildi; anılarını kaleme aldı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir