Hasan Ali Yücel Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan Ali Yücel Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan Ali Yücel (1897- 1961)

XX. yüzyıl yazarlarından ve devlet adamlarındandır. İstanbul’ da doğdu. Posta ve telgraf müfettişlerinden Ali Rıza beyin oğludur. Vefa İdadisi’nin son sınıfındayken I. Dünya Savaşı çıktı; askere alındı. Dönüşte Darülfünun Edebiyat Fakültesi’ne girdi. 1920 yılında Yüksek Öğretmen Okulu’ndan ve fakültenin felsefe bölümünden mezun oldu. Sırasıyla İzmir, Kuleli, İstanbul Erkek ve Galatasaray Lisesi’nde felsefe ve edebiyat öğretmenlikleri yaptı. 1927’de Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişliği, sonra Fransa bölgesi öğrenci müfettişliği görevlerinde bulundu. 1933’te Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ne tayin edildi. 1935’te İzmir’den milletvekili seçildi. 1939 yılı sonlarında Milli Eğitim Bakanlığı’na getirildi. Yedi yıldan fazla süren bakanlığı zamanında, dünya klasiklerini bir plan ve program içinde Türkçeye çevirme hamlesine girişti. 1946 yılında bakanlıktan, siyasal hayattan ayrıldı. 1961 yılı başlarında Kurucu Meclis üyeliğine seçildi; aynı yılın sonlarında öldü. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu üyelerindendi.

Milli Eğitim konusundaki dışında edebiyat ve sanat alanında da birçok eserleri bulunan Hasan-Ali Yücel, aynı zamanda değerli bir şairdir. Şiirlerinde önceleri aruzu, sonraları hece veznini kullanmıştır. Kuvvetli kültür, sanat ve düşünce yüküyle dolu makaleleri Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanmıştır.

Milli Eğitim konusunda yazdığı mesleki eserler ve ders kitapları dışında belli başlı eserleri şunlardır:

Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış (Kısa Edebiyat Tarihi, 1930); Bir Dehanın Romanı (Goethe’nin yüzüncü ölüm yılı dolayısıyla hazırlanmış monografi, 1932); Dönen Ses (Şiirler, 1933); Pazartesi Konuşmaları (Gazete ve dergilerde yayınlanmış sohbetlerinden derlemeler, 1937); Sizin İçin (Çocuk Şiirleri, 1938-1942); İçten-Dıştan (Sohbetler, makaleler, 1938); Hürriyete Doğru (Makaleler, 1955); İyi Vatandaş – İyi İnsan (Sohbetler, makaleler, 1956); Kıbrıs Mektuptan (Kısa seyahat notları, 1957); Yakup Kadri (Monografi, 1957); Dinle Benden (Şiirler, 1960).

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir