Hasan Ferit Alnar Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan Ferit Alnar Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hasan Ferit Alnar (d. 11 Mart 1906, İstanbul – ö. 26 Temmuz 1978, Ankara), geleneksel Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırma çalışmalarıyla tanınan besteci ve orkestra şefi. Türk Beşleri diye adlandırılan ilk kuşak bestecilerdendir.
Hasan Ferit Alnar
Küçük yaşta kanun dersleri almaya başladı. Ön iki yaşındayken bir kanun virtüözü olarak ünlendi. 1922-26 arasında Darüt-talim-i Musiki topluluğunda kanun çaldı. Hüseyin Saadettin Arel’den armoni, Edgar Manas’tan kontrpuan ve füg dersleri aldı. 1927’de Viyana’ya giderek 1927-29 arasında Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademi-si’nde, 1929-32 arasında da Viyana Müzik Akademisi’nde Joseph Marx’la bestecilik, Oswald Kabasta’yla orkestra şefliği çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nm 1936’da şef yardımcılığını, 1946-52 arasında da şefliğini üstlendi. Ayrıca, 1937-46 arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda önce bestecilik, sonra da kompozisyon, armoni ve orkestras-yon dersleri verdi. Kısa bir süre Ankara Devlet Opera ve Balesi genel müdürlüğü de yapan Ferit Alnar, yurtdışında çeşitli kentlerde konserler verdi.

1922’de Türk makamlarını kullandığı tek-sesli bir operetle besteciliğe başladı. 1930’dan sonra H. S. Arel’in etkisinde saz semaileri besteledi. Türk Süiti (1930), Romantik Uvertür (1932), halk müziği temalarından yararlanarak yazdığı Prelüd ve İki Dans (1935). İstanbul Süiti (1937-38) ve Viyolonsel Konçertosu (1943) adlı ünlü bestelerinde, geleneksel Türk müziği öğeleriyle Batı müziği tekniklerini bağdaştırmaya çalıştı. 1946’da bestelemeye başladığı Kanun Konçertosu nda ise, klasik Batı müziği orkestrasında bir klasik Türk müziği çalgısına solist olarak yer vermiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir