Heinrich Schliemann Hayatı

Heinrich Schliemann Hayatı

Heinrich SchliemannHeinrich Schliemann; Alman arkeoloğudur (Neubukow / Mecklenburg 1822-Napoli 1890).

Hollanda’ya yerleşerek burada kısa sürede birçok Avrupa dillerini ve 1850’lerde de eski ve yeni Yunancayı öğrendi. 1846’da Hollanda firmalarının temsilcisi olarak St. Petersburg’a gitti. 1868’e kadar ticaretten edindiği gelirle kendini arkeolojik araştırmalara adadı. Homeros’un eserlerinden edindiği bilgiyle Ege’de tarihsel belgeleri bulabileceğine inandı. 1870-1872 arasında, Troya civarındaki Hisarlık Bölgesi’nde kazılar yaptı. 1882’de Wilhelm Dörpfeld ile birlikte başladığı kazıları 1890’a kadar sürdürdü. Bu çalışmalardan sonra, Homeros’un sözünü ettiği yerlerin doğru olduğu ve eski Troya yerleşmesinin Hisarlık Bölgesi’nde kazılar yaptı. 1882′ de Wilhelm Dörpfeld ile birlikte başladığı kazıları 1890’a kadar sürdürdü. Bu çalışmalardan sonra, Homeros’un sözünü ettiği yerlerin doğru olduğu ve eski Troya yerleşmesinin Hisarlık Bölgesi’nde kurulduğu anlaşıldı. 1876-1878 arasında Miken Kenti’nin yıkıntılarını buldu. Ayrıca Orkomenos, Maraton ve Tirynis’tede kazılar yaptı. Çalışmaları belirli bir sisteme dayanmasa da, Yunan arkeolojisinin kurucularından biri sayılır.

Başlıca eserleri: İthaca, der Pelaponnes und Troja (İthaka, Peleponnessos ve Troya) 1869; Trojanische Altertümer (Troya Kalıntıları) 1875, Mykenö (Dörpfeld ile) 1878,, Tiryns (1886), Selbstbiographie (Özyaşamöyküsü) 1892, Briefe (Mektuplar) 1936.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir