Herakleitos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Herakleitos Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

herakleitosHerakleitos; Eski Yunan filozofudur (Efes İÖ 540 – ay.y. İÖ 480).

Varlıklı ve soylu bir aileden geldiği için yaşamını felsefeye adadı. Özdeyişler biçiminde dile getirdiği düşüncelerinden oluşan Peri Physeos (Doğa Üstüne) adlı kitabını Tanrıça Artemis’e sundu. Günümüze bu kitaptan yalnızca birkaç bölüm ulaşmıştır. İyonyalı doğacı filozofların okuluna bağlı olan Herakleitos, varlığın ilkesinin Thales’ in ileri sürdüğü gibi “su” ya da Anaksimenes’in dediği gibi “hava” değil, özünde dirilik bulunan ateş olduğu savunur. Ona göre, ateş denen kurucusu öğeden kaynaklanan bu dönüşüm ve değişim aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olmak üzere karşıt yönlü iki hareketi içerir. Oluş işte bunlardan kaynaklanır. Tüm nesneler ateşten doğduğu gibi Tanrı da bu ilkeden doğmuş olup tüm olaylarda ve tüm doğa varlıklarında vardır. Evrenin sürekli akan ve değişen bir süreç içinde bulunduğu, her şeyin her an değiştiği konusunda ileri sürdüğü görüşler, Sofistleri, Stoacıları, Platon ve Aristoteles’i bir başka deyişle tüm diyalektikçi düşünürleri etkilemiştir.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir