Hersekli Ahmed Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hersekli Ahmed Paşa Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Hersekli Ahmed Paşa kimdir? Osmanlı sadrazamlarından Hersekli Ahmed Paşa hayatı, biyografisi, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi.

Hersekli Ahmed Paşa (Hersekzade Ahmet Paşa) (1458-1517)

Osmanlı Sadrazamdır. Enderun’dan yetişmiş ve Anadolu beylerbeyi olmuştur. Tedbirli, akıllı ve cesur bir devlet adamı olduğu bilinmektedir. Sultan Fatih Mehmed öldükten sonra II. Bayezid‘in tahta çıkması yolunda büyük gayret göstermiştir. 1436’da Mısır’a karşı giriştiği savaşı kaybetmiş ve yaralı olarak Mısırlılara tutsak düşmüştür. Ahmed Paşa 1497’de Davut Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirilmiş, bir yıl kadar bu görevde kaldıktan sonra, sebepsiz yerinden atılmış, kaptan paşalığa atanarak İnebahtı (Lepanto)’nın alınmasıyle görevlendirilmiştir. Ahmed Paşa hakkıyla başardığı bu görevinden sonra 1503’te Hadım Ali Paşa’nın yerine ikinci defa sadrazamlığa getirilmiştir. Üç yıl kadar sonra yerinden alınarak kaptan paşalığa tayin edilmiştir. 1511’de Hadım Ali Paşa’nın Şeytan Kulu ile yaptığı savaşta şehit olması üzerine, üçüncü defa sadrazamlığa atanmıştır. II. Bayezid‘in son devirlerinde devlet otoritesi zayıflamış ve güvenlik bozulmuş olduğundan, Şehzade Ahmed’in tahta çıkmasını istemeyen Yeniçerilerin ayaklanması yüzünden, mevkiini bırakmak zorunda kalmış ve canını, saklanarak kurtarabilmiştir. Bu ayaklanmada konağı yağma edilmiştir. I. Selim tahta çıktığı zaman öldürülen Koca Mustafa Paşa yerine 1512’de dördüncü defa sadrazamlığa getirilen Ahmed Paşa İran seferinde büyük yararlıklar göstermişse de askerin disiplinsiz ve saygısız hareketi itibarını kırmış tahıl azlığı yüzünden uğranılan zorluklar da buna katıldığından azledilmiştir (1514). 1515’te 5. defa sadrazamlığa getirilmiş 7 ay bu görevde kalmış, Yavuz’un Mısır seferinde (1516) Ahmed Paşa Bursa muhafızlığına atanmış, 21 Temmuz 1517’de ölmüştür. Bursa’da gömülüdür.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir