Holger Pedersen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

Holger Pedersen Aslen NERELİ , kimdir , kaç yaşında ,biyografisi , hakkında

; (d. 7 Nisan 1867, Gelballe – ö. 25 Ekim 1953, Kopenhag, Danimarka), dilbilimin birçok alanına, özellikle de karşılaştırmalı Kelt dilbilgisine önemli katkılarda bulunmuş Danimarkalı dilbilimcidir.

1897’de Aspirationen i Irsk (İrlanda Dilinde Soluklular) adlı teziyle doktorasını tamamladıktan sonra Kopenhag Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Bir yandan da, dilbilime özgün katkılarla dolu çok sayıda kitap ve makale yazdı.

Pedersen, Yeni Dilbilgicilerin kesin yöntemlerine dayalı bir öğrenim görmüştü. Sonraki yıllarda bu anlayışın dışına çıkarak çeşitli dilbilim akımları içinde yer aldı, birçoğuna eleştiri yöneltti, bazı yeni akımların da habercisi oldu. İki ciltlik kapsamlı yapıtı Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen’de (1909-13; Kelt Dillerinin Karşılaştırmalı Dilbilgisi), H. Lewis’le birlikte hazırladığı Concise Comparative Celtic Grammar’da (1937; Karşılaştırmalı Özlü Kelt Dilbilgisi) ve birçok yazısında Kelt dilleri üzerine yaptığı araştırmalara yer verdi. Danca, İngilizce, Fransızca ve Almanca yazdığı 30 kadar kitabında Arnavutça, Ermenice, Rusça ve Hint-Avrupa lehçelerini, Litvanca, Çekçe ve Türkçeyle Hitit ve Tohar dillerinin sesbilgisini; Hint-Avrupa dillerinin Sami ve Fin-Ugor dilleriyle ilişkisini ve eski Germen alfabesindeki grafik işaretleri (rune) inceledi. Dilbilim tarihi üzerine yapıtı 1962’de, The Discovery of Language (Dilin Keşfi) adıyla yeniden basıldı. A G lance at the His tory of Linguisti.es, with Particular Regard to the Historical Study of Phonology (Tarihsel Sesbilim Araştırmaları Işığında Dilbilim Tarihine Bakış) adlı yapıtı 1980’de yayımlandı.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir