Hüdabende Olcaytu Kimdir

Hüdabende Olcaytu Kimdir

, İlhanlı hükümdarı (? 1281 – ? 1316). Argun Han’ ın oğludur. Kardeşi Gazan Han’ın hükümdarlığı döneminde Azerbaycan’a gitti. 1304’te tahta çıktı.

Memlûklarla ilişkiler kurmaya çalıştıysa da sonuç alamadı. Gilan’ı ele geçirmek için harekete geçti. Herat üzerine gerçekleştirdiği seferler sonunda Horasan’da egemenliğini pekiştirdi. 1312’de Mısır Memlûklarına karşı yürüdü. Anadolu’ daki Türk beyliklerinin ayaklanmaları kendisini güç duruma soktu, Maveraünnehr’de karışıklıklar çıktı. Oğul Ebu Sait’i bu ayaklanmaları bastırmak üzere buraya vali atadı. Moğol komutanları da Malatya’yı yağmaladılar. Bir av sırasında hastalanınca oğlu Ebu Sait Bahadır Han Azerbaycan’a çağırıldı. Kısa süre sonra da 14 Aralık 1316’da öldü, cenazesi Sultaniye Kenti’ne gömüldü.

kaynak:nkfu

Sen de Yorum yazmalısın bence.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir